TÜRK GİRİŞİMCİLERİN İŞ VE YAŞAM DEĞERLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BURSA İLİ UYGULAMASI


Creative Commons License

Seyfullahoğulları Ç. A.

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, no.1, pp.155-175, 2011 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 1
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.155-175

Abstract

ÖZET 

Girişimcilik değerleri üzerine yapılmış çalışma çok azdır ve değer kavramı pek kullanılmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türk girişimcilerin hangi girişimcilik değerlerinin etkisinde kaldıklarını belirlemek, girişimcilerin demografik özelliklerine göre dağılımını incelemek ve girişimcilerin demografik özelliklerinin iş ve yaşam değerlerine etkisini araştırmaktır. Bu amaca yönelik olarak öncelikle faktör analizi ile iş ve yaşam değerlerine ait faktörler ortaya çıkarılmış, sonra da eğitim ve mülkiyetin iş ve yaşam değerleri üzerindeki etkisini ölçmek üzere çok değişkenli varyans analizi uygulanmıştır. Analiz neticesinde Türk girişimcilerin, "birlikte çalışmanın vereceği mutluluğu paylaşmak, toplumsal çalışkanlığımızı göstermek, geride övünebilinecek bir şeyler bırakmak" iş ve yaşam değerlerini öne çıkardıkları, iş ve yaşam değerleri için önemli değişkenin ise eğitim olduğu saptanmıştır.