MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN MESLEK GELİŞİMİNDE SEKTÖR İŞBİRLİĞİ DEĞERLENDİRMESİ


Creative Commons License

Seyfullahoğulları Ç. A.

SOBİDER (SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ), cilt.6, sa.36, ss.61-75, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 6 Konu: 36
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: SOBİDER (SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ)
  • Sayfa Sayıları: ss.61-75

Özet

Özet Tarama modelinde yürütülen bu araştırmanın evrenini Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerine bağlı meslek yüksekokullarında okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Bu kapsamdaki araştırmada, öğrencilerin işletmelere uyum düzeyleri ve öğrencilerin işletmelerdeki beceri eğitimine ilişkin değerlendirmelerinin tanımlayıcı özelliklerine göre farklılaşma durumu çeşitli istatistiksel teknikler yardımıyla incelenmiştir. Araştırma sonucunda, cinsiyet ile öğrencilerin işletmeye uyumu arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı, işletmenin öğrenim görülen bölüme ilgi düzeyi ile öğrencilerin işletmeye uyumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır.