EKONOMİDE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÖNEMİ: ÜLKELER BAZINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ


Creative Commons License

Seyfullahoğulları Ç. A. , Akbaş M. E.

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.10, no.40, pp.201-212, 2013 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 40
  • Publication Date: 2013
  • Title of Journal : ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi
  • Page Numbers: pp.201-212

Abstract

Özet: Bilgi iletişim teknolojileri yaşanmakta olan bilgi devriminin sonucu olarak doğan yeni ekonomi modelidir. İçinde bulunduğumuz dönemde ekonominin aldığı yeni biçim, bilgi ekonomisi, bilgi tabanlı ekonomi, ağ ekonomisi gibi kavramlarla adlandırılmaktadır. Bu adlandırmaların ortak noktası, yeni teknolojileri bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla toplanması, işlenmesi, saklanması ve dağıtılması daha kolay ve hızlı olan bilgiyi veya enformasyonu tüm ekonomik ve toplumsal faaliyetlerin merkezine yerleştirmeleridir. Bu çalışmada, gelişmiş ve gelişmekte olan 19 ülkenin çeşitli sosyal ve bilgi iletişim teknoloji değişkenleri arasındaki ilişki ve bilgi iletişim teknolojilerinin ülkelerin büyüme dinamikleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışmada değişkenler arasındaki ilişki analizi için çok değişkenli istatistiksel tekniklerden boyut indirgeme amacını güden faktör analizi ve çok boyutlu ölçekleme yöntemleri kullanılmıştır. Bilgi iletişim teknolojileri özellikleri bakımından birbirine en çok benzeyen ve ideal noktada olan ülkeler, Belçika, Hollanda, Fransa, Almanya, ve İsveç olarak görülmektedir