TÜKETİCİLERİN SANAL REKLAMLARA KARŞI TUTUMLARININ BETİMSEL ANALİZİ VE ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK ÖZELİKLERE GÖRE FARKLILAŞMA DURUMU


Creative Commons License

Seyfullahoğulları Ç. A.

SOBİDER (SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ), cilt.5, sa.29, ss.67-90, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 5 Konu: 29
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: SOBİDER (SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ)
  • Sayfa Sayıları: ss.67-90

Özet

Özet Radyo televizyon ve özellikle internetin yeni bir iletişim ve reklâm ortamı olarak ortaya çıkması ile beraber, tüketicilerin sanal reklâmcılığına yönelik tutumunu ölçen araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada tüketicilerin sanal reklâmlara karşı tutumları belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca tüketicilerin sanal reklâmlara karşı tutumlarının demografik özelliklerine göre farklılaşma durumu incelenmiştir. Analiz sonuçlarından; sanal reklamların karşılaştırma yapmayı kolaylaştırdığı, ürünlerin kalitesinin artmasını sağladığı ve tüketici bilinci yarattığına ilişkin değerlendirmelere büyük ölçüde katılmadıkları anlaşılmaktadır. Sanal reklamın TV ekranlarına katkısına ilişkin değerlendirmeleri ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunduğu, kadınların erkelere oranla sanal reklamın TV ekranlarına daha fazla katkı sağladığını düşündükleri belirlenmiştir.