Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

“Effects of the Factors Determining the Online Purchase Behavior of The Consumer on Actual Purchase

Journal of Marketing and Consumer Research., ss.19-31, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Web Advertising Value and Students Attitude Towards Web Advertising

European Journal of Business and Management, cilt.8, ss.86-97, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Materialism and Brand Resonance as Drivers of Online Compulsive Buying Behavior

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.2, ss.91-107, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Role of Individual Characteristics on Consumers Counterfeit Purchasing Intentions Research in Fashion Industry

Journal of Management, Marketing and Logistics, cilt.1, ss.259-275, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Neden Küçük Ancak Sorun Büyük

Lojistürk, cilt.4, ss.61-63, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

E-Girişimci Doğasının Sıfatsal Özellikleri

9th International Congress on Entrepreneurship, 10 - 12 Mayıs 2018

The Effect of Country of Origin Perceptions and Perceived Brand Globalness on Perceived Brand Quality

IEDC/CBEES 3rd International Conference on Advances in Business and Economics, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2016, ss.67-72

Is In Store Tasting Important In Consumer Buying Behavior

Eighth Annual General Business Conference, Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 16 Nisan 2016, ss.81-89

The Relationship Between Religious Orientation and Country Reputation

17th International Conference on Economic, Financial, Marketing and Management Perspectives, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 26 - 27 Şubat 2015, ss.1598-1607

The Effects of Personality Traits and Website Quality on Online Impulse Buying

Proceedings of the 3rd International Conference on Strategic Innovative Marketing (IC-SIM), Madrid, İspanya, 1 - 04 Eylül 2014, cilt.175, ss.98-105 identifier

Antecedents and Outcomes of Consumers' Inward and Outward Environmental Attitudes: Evidence From Turkey

Proceedings of the 3rd International Conference on Strategic Innovative Marketing (IC-SIM), Madrid, İspanya, 1 - 04 Eylül 2014, cilt.175, ss.90-97 identifier

Factors Affecting Attitude Toward Private Labels A Pilot Study Between Turkey and Germany

Proceedings of The Twenty First World Business Congress, IMDA”, Helsinki, Finlandiya, 4 - 08 Temmuz 2012, ss.122-129

Loyalty Exists In Fuel Consumption or Does Not

5th International Strategic Management Conference, Stellenbosch, Güney Afrika, Stellenbosch, Güney Afrika, 2 - 04 Temmuz 2009, ss.461-471

Girişimci Doğasının Sıfatsal Özelliklerini Belirlemeye Yönelik Bir Pilot Çalışma

.KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, Kültür Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Kasım 2008, ss.439-457

Sexual Harassment Between Customers and Salespeople Customer Is The Victim

15th International Conference on Retailing and Consumer Services Sciences, EIRASS, Zagreb, Hırvatistan, 14 - 17 Temmuz 2008, ss.11

Kitap & Kitap Bölümleri

Fuar Lojistiği

Pazarlama Düşüncesiyle Sürdürülebilir Fuarcılık ve İstihdam, Mehtap Sümersan ve Emine Çobanoğlu, Editör, Sokak yayın Grubu, İstanbul, ss.82-97, 2019

İletişim Stratejisi Olarak Ticari Fuarlar

Pazarlama Düşüncesiyle Sürdürülebilir Fuarcılık ve İstihdam, Mehtap Sümersen Köktürk ve Emine Çobanoğlu, Editör, Sokak Yayın Grubu, İstanbul, ss.126-145, 2019

Geçmişin Şimdiki Zamanla Buluşması: Retro Pazarlama Bir Heves Midir?

Ortaya Karışık Pazarlama Tarifleri II, Ayça Can Kırgız, Editör, Beta Yayıncılık, ss.29-47, 2018

Markanın Müşteriye Değdiği Nokta: Deneyim Ekonomisi

Ortaya Karışık Pazarlama Tarifleri II, Ayça Can Kırgız, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.65-82, 2018

Corporate Reputation and Marketing Activities

Current Approaches In Social Sciences, Rasim Yilmaz, Günter Löschnigg, Hasan Arslan ve Mehmet Ali Icbay, Editör, Peter Lang International Academic Publishers, Frankfurt, ss.305-314, 2015

Pazarlama Araştırması Sektörü

Pazarlama Araştırması Marketing Research, Fatma Demirci Oral, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Dan, Ankara, ss.18-37, 2015

E-Tüketici ve E-Tüketici Davranışları

Çevrimiçi Satış, Mehtap Sümersan Köktürk, Emine Çobanoğlu ve Taşkın Dirsehan, Editör, Nobel Yayıncılık, Ankara, ss.109-117, 2015

Pazarlama Araştırmasına Giriş

Pazarlama Araştırması Marketing Research, Fatma Demirci Oral, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Dan, Ankara, ss.2-17, 2015

Web Tabanlı Kurumsal İtibar Yönetimi

İtibar Yönetimi, Haluk Sümer ve Helmut Pernsteiner, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.57-83, 2014

Dağıtım Müşteri Hizmeti ve Lojistik

Pazarlamanın Temelleri Essentials of Marketing, Asım Günal Önce, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.270-291, 2013

Müşteri Tanımları ve Müşteri Çeşitleri

Benim Maaşımı Kim Ödüyor Müşteri, Sahavet Gürdal, Editör, Yaprak Yayıncılık, İstanbul, ss.117-146, 2009

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Benim Maaşımı Kim Ödüyor Müşteri, Sahavet Gürdal, Editör, Yaprak Yayıncılık, İstanbul, ss.277-303, 2009

Krizin Öncü Göstergesi:Pazarlama

Kriz Yönetimi, Haluk Sümer ve Helmut Pernsteiner, Editör, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.563-582, 2009

Deneyimsel Pazarlama ve Müşteri Deneyim Yönetimi

Benim Maaşımı Kim Ödüyor Müşteri, Sahavet Gürdal, Editör, Yaprak Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.93-113, 2009