Olumlu Tutum ile Niyet Arasındaki İlişkide Benlik Uyumunun Düzenleyici Rolü Numune Örnek Ürün Arama Bağlamında Bir Araştırma


AYSUNA C. , YOZGAT U., DEMİRBAĞ O.

18. Ulusal Pazarlama Kongresi, Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2013, ss.529-538

  • Basıldığı Şehir: Kars
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.529-538