Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Two-Year Survival of High-Viscosity Glass Ionomer in Molar Incisor Hipomineralized-molars.

Medical principles and practice : international journal of the Kuwait University, Health Science Centre, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

The knowledge of digital radiology among Turkish pediatric dental practitioners

International Dental Journal, cilt.67, ss.61-62, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

VELİLERİN ‘OKULLARDA FLORÜRLÜ VERNİK UYGULAMASI’ PROGRAMI HAKKINDA TUTUM VE YAKLAŞIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.29, ss.556-562, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Use of Optical Coherence Tomography (OCT) for Imaging and Evaluation of Early Caries Lesions

Türkiye Klinikleri J Pediatr Dent-Special Topics, ss.38-44, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Curret Remineralizing Agents in Caries Management

Turkiye Klinikleri J Dental Sci, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ASSESSMENT ATTITUDES OF PARENTS ABOUT APPLICATION OFFLUORIDE VARNISH IN SCHOOL-BASED PROGRAMME

Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg., cilt.29, ss.556-562, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Plaque Removal Effectiveness of Powered and Manual Tooth Brush in Children: A Pilot Study

Cumhuriyet Dental Journal, cilt.21, ss.327-334, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Diş Hekimi Korkusu/Kaygısı ve Etiyolojik Faktörler

Türkiye Klinikleri J Pediatr Dent-Special Topics, cilt.4, ss.105-109, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Assessment of Different Remineralization Agents by Surface Microhardness Analysis (SMH)

The Journal of Dental Faculty of Atatürk University, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Caries Assesment Spectrum and Treatment (CAST) Index in a Group of mıh-affected Turkish Children

Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Efficacy of Mineral Containing Novel Gel for Remineralization in ECC: 4-week Clinical Pilot Study

The Journal of Dental Faculty of Atatürk University, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of CPP-ACP on Remineralisation of Early Caries Lesions in Primary Teeth.

ORAL HEALTH AND DENTAL MANAGEMENT, cilt.16, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Teaching of Dental Public Health at the Undergraduate Level in Turkey

24th Congress of The European Association of Dental Public Health, Ghent, Belçika, 12 - 14 Eylül 2019

Knowledge of Bioistatistics in a Group of Dental Postgraduate Students

THE AMERICAN DENTAL EDUCATION ASSOCIATION (ADEA)/ THE ASSOCIATON FOR DENTAL EDUCATION IN EUROPE (ADEE), London, Kanada, 8 - 09 Mayıs 2017

POWERED VERSUS MANUAL TOOTH BRUSH IN CHILDREN ORAL HEALTH

25.TH CONGRESS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY, 1 - 04 Temmuz 2015, cilt.25, ss.92

Oral Rehabilitation of Ectodrmal Dysplasia with Anadontia: a case report

22th International Assosication of Pediatric Dentistry, 17 - 20 Haziran 2009

cikletlerin tükrük ve plak pH ‘sı üzerine etkisi

Türk Dişhekimleri Birliği 2. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 20 - 26 Haziran 1994