Büyükazı keser hipomineralizasyonunda selektif çürük doku uzaklaştırılması sırasında davranış değerlendirilmesi


Çalışkan C., SEZER B. , TUĞCU N. , DURMUŞ B. , KARGÜL B.

2.Uluslararası Dişhekimliği sempozyumu, 29 - 30 Nisan 2019