Şurup formundaki ağrı kesici antihistaminik ilaçların dental plakta asit oluşturması: Bir in vivo çalışma


KARGÜL B. , TANBOĞA Ş. İ. , MENTEŞ A. R.

Türk Dişhekimleri Birliği 2. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 20 - 26 Haziran 1994