Büyükazı-Keser Hipomineralizasyonunda Selektif Çürük DokuUzaklaştırılması Sırasında Davranış DeğerlendirilmesiBehaviour Assesment During Selective Carious Tissue Removal in Molar – IncisorHypomineralization


DURMUŞ B. , SEZER B. , TUĞCU N. , çalışkan c., KARGÜL B.

2. uluslaraarası dişhekimliği sempozyumu, 29 - 30 Nisan 2019