Büyükazı-Kesici Hipomineralizasyonu Gözlenen Çocuklarda Dişhekimliği Korkusu


SEZER B. , TUĞCU N. , ÇALIŞKAN C., DURMUŞ B. , KARGÜL B.

25. TDB Uluslararası Kongresi, 4 - 07 Eylül 2019