Büyükazı-Keser Hipomineralizasyonu Görülen Kesici Dişlerde CPP-ACP’nin Remineralizasyon Etkisi: 3 Aylık Klinik Çalışma


SEZER B. , DURMUŞ B. , TUĞCU N. , KARGÜL B.

2nd International Symposium ‘Prevent From Caries’ 26-27 April 2019, 26 - 27 Nisan 2019