cikletlerin tükrük ve plak pH ‘sı üzerine etkisi


KARGÜL B. , TANBOĞA Ş. İ.

Türk Dişhekimleri Birliği 2. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 20 - 26 Haziran 1994

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri