İstanbul’da Çalışan Bir Grup Diş Hekiminin MİD’e Yaklaşımı