Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Relationship between Nepotism and Disengagement: The Case of Institutions in Ethiopia.

Journal of Management, Marketing and Logistics , vol.7, no.1, pp.53-65, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Psychometric Study of the Turkish Survey of Perceived Organizational Support (SPOS)

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.271-295, 2017 (Other Refereed National Journals)

An Exploratory Study of Underemployment

International Journal of Arts Sciences, vol.10, pp.445-452, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Relationship of Group Cohesiveness, Psychological Safety, Control over Work, and Competitive Work Environment with Organizational Silence: The Mediating Role of Motives of Silence

International Journal of Business, Economics and Management Perspectives, vol.1, pp.62-80, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Örgütsel Sessizliğin Nedenleri Üzerine Nitel Bir Araştırma

İş ve İnsan Dergisi, vol.2, pp.27-37, 2015 (Other Refereed National Journals)

Tükenmişliği Etkileyen Olumsuz Tutum ve Beklentiler Sinik Tutum ve Psikolojik Sözleşme İhlali Algısı Üzerine Bir Araştırma

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.28, pp.231-250, 2014 (Other Refereed National Journals)

Employee Opinions About Workplace Counselling A Qualitative Study

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi (The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management),, vol.8, pp.133-144, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Employee Counselling and Career Development

International Journal of Business and Management, vol.1, pp.18-36, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Biçimsel ve Biçimsel Olmayan İletişim Yönetici ile Kuruma Duyulan Güven ve Üstün Uzmanlık Gücü Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi (The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management), vol.6, pp.101-113, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

İşyerinde Psikolojik Danışmanlık

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, vol.37, pp.127-157, 2007 (National Refreed University Journal)

İşyerinde Zorbalık

Öneri, vol.6, pp.183-190, 2004 (Other Refereed National Journals)

The Impact of Personal and Organizational Factors on Perceived Work Family Conflict A Preliminary Study

Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies, vol.16, pp.89-103, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çalışana Destek Programları

M.Ü. Örgütsel Davranış Anabilim Dalı Bülteni, vol.6, pp.43-47, 2000 (National Non-Refereed Journal)

A Categorization of Work Family Conflict Areas and The Developed Coping Styles

M.Ü. Örgütsel Davranış Anabilim Dalı Bülteni, pp.12-19, 1999 (National Non-Refereed Journal)

Bireysel Ayrılıklar

Öneri, vol.2, pp.213-218, 1998 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Cam tavanı kırıp yükselenler: Kadın yöneticiler üzerine bir araştırma

28. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Turkey, 3 - 05 September 2020, pp.399-409 Sustainable Development

Bilişim Örgütlerinde Örgütsel Muhalefeti Tetikleyen Konular ve Muhalif Davranış Nedenleri

7. Örgütsel Davranış Kongresi, Burdur, Turkey, 1 - 02 November 2019, pp.926-938

A Qualitative Study on Children and Work-Life Balance: The Role of Enrichment, Conflict, and Sources of Support

3. International Social Sciences and Humanities Berlin Conference, Berlin, Germany, 2 - 05 May 2019 Sustainable Development

An Exploratory Study of Underemployment

International Conference for Business and Economics, Catania, Italy, 29 May - 01 June 2017

Örgütsel Sessizliğin Nedenleri Üzerine Nitel Bir Araştırma

2. Ulusal Örgütsel Davranış Kongresi, Kayseri, Turkey, 7 - 08 November 2014, pp.137-145

Örgütsel İkiyüzlülük ve Sonuçları Üzerine Bir Araştırma

14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Aksaray, Turkey, 7 - 09 May 2015, pp.260-266

Employee Prospects about Social Support Sources for Coping with Traumatic Workplace Incidents

1st IBESRA Conference, İstanbul, Turkey, 29 - 30 December 2014, pp.82-91

Employee Counselling and Career Development

7th International Academic Conference, Praha, Czech Republic, 1 - 03 September 2013, vol.1, pp.18-36

Employee Opinions about Workplace Counselling A Qualitative Study

10th International Conference on Knowledge, Economy and Management, İstanbul, Turkey, 8 - 12 November 2012, vol.8, pp.61-73

Biçimsel ve Biçimsel Olmayan İletişim Yönetici ile Kuruma Duyulan Güven ve Üstün Uzmanlık Gücü Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma

9. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 23 - 25 June 2011, vol.6, pp.101-113

Liderlerde Aranan Özelliklerin Şeffaf Authentic Lider Özellikleri ile Karşılaştırılması

16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 18 May 2008, pp.725-730

Öğretmenlerde Tükenmişlik

Eğitim Psikolojisi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 - 23 March 2008, pp.33-42

An Exploratory Study of Bullying in the Workplace

10th Bi-annual Conference of the International Society for the Study of Work and Organizational Values, Tallinn, Estonia, 25 - 29 June 2006, pp.240-248

İşyerinde Romantik İlişkiler Çalışanların Algılamaları

14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongre, Erzurum, Turkey, 25 - 27 May 2006, pp.661-668

Aile İşletmelerinde Çatışmalar Olumsuz Duygular ve Başa Çıkma Yolları

2. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 15 April 2006, pp.32-41

Örgütlerde Normlara Aykırı Davranışlar ve Sonuçları

13. Ulusal Psikoloji Kongresi Kongre, İstanbul, Turkey, 7 - 11 September 2004, pp.87

The Impact of Likelihood of Punishment Ethical Norms Abusive Supervision and Injustice on Workplace Deviance

19th Workshop on Strategic Human Resource Management, Paris, France, 22 - 23 April 2004

The Impact of Organizational Variables on Teamwork Concerns

7th International Workshop on Teamworking, Florence, Italy, 2 - 06 June 2003, pp.39-45

The Impact of Employee Benefits and Workplace Support on Perceived Work Family Conflict

8th Bi-annual Conference of the International Society for the Study of Work and Organizational Values, Warszawa, Poland, 24 - 27 June 2002, pp.505-509

Tükenmişlik Aile Yapısı ve Sosyal Destek İlişkileri Üzerine Bir İnceleme

9. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 September 1996, pp.307-314

Books & Book Chapters

An Exploratory Study on Cognitive Biases about Investment Decisions

in: Behavioral Finance, Helmut Pernsteiner, Haluk Sumer, Meltem Ulusan Polat, Editor, Linde Verlag Yayınevi, VİYANA, pp.229-247, 2019

An Exploratory Study of Workplace Trauma

in: Perspectives on Organizational Behavior and Organizational Culture (Vol.5): Selected Proceedings of the Third International Conference on Business, Management and Economics, C. C. Aktan S. Balta, Editor, Yaşar Üniversitesi Yayını, İzmir, pp.1-16, 2007

Relationship of Work-Family Conflict, Family-Work-Conflict, and Coping Styles to Psychological Distress, Burnout, and Communication

in: Convivence in Organizations and Society, F. Avallone, H. Kepir-Sinangil, and A. Caetano, Editor, Guerini Studio, Milan, pp.195-202, 2005

Örgütlerde Rekabet

in: Endüstri ve Örgüt Psikolojisi -2, S. Tevrüz, Editor, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara, pp.49-55, 1998

Stres ve Tükenmişlik

in: Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Suna Tevrüz, Editor, Türk Psikologlar Derneği ve Kalite Derneği Yayını, pp.43-53, 1996