General Information

Institutional Information: Faculty Of Business Administration, Business Administration, Department Of Organizational Behaviour (English)

Metrics

Publication

57

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Thesis Advisory

26

Open Access

21
UN Sustainable Development Goals

Biography

PROF. DR. ALEV TORUN

Alev Torun, ortaöğrenimini Kadıköy Anadolu Lisesi’nde (1978), yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde (1982) tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı’ndan (1989), doktora derecesini Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü Örgütsel Davranış Programı’ndan (1995) almıştır. 1984 yılında okutman olarak göreve başladığı Marmara Üniversitesi’nde, 1998’de yardımcı doçent, 2007’de doçent ve 2016’da profesör olmuştur.

Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü İngilizce İşletme lisans programında sosyal psikoloji ve stresle başa çıkma derslerini; örgütsel davranış lisansüstü programında örgütsel davranışta seçme konular, seminer, çalışan gelişimi ve değişimi, işyerinde stres ve travma derslerini vermektedir. Örgütsel Davranış bilim dalının çeşitli konularında yüksek lisans ve doktora tezleri yönetmiştir. İş-aile çatışması, üretkenlik karşıtı davranışlar ve zorbalık, stres ve tükenmişlik, işyerinde travma, işyerinde psikolojik danışmanlık, örgütsel sessizlik konularında ulusal ve uluslararası yayın, bildiri ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Bu çalışmaları çeşitli atıflar almıştır.

Diğer akademik çalışmaları arasında, yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlük jürilerinde görev, ulusal ve uluslararası dergi hakemlikleri, ulusal kongre bilim kurulu üyelikleri yer almaktadır. 2009-2012 yıllarında Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölüm Başkan Yardımcılığı’nı üstlenmiştir. Halen Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü Örgütsel Davranış Anabilim Dalı Başkanlığı’nı yürütmektedir.