Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kurumsal İtibar Ölçümünde Kurumsal Kişilik Perspektifive İşletme Öğrencilerinin Kurumsal Kişilik AlgılamalarınaYönelik Bir Araştırma

International Journal of Social Sciences and Education Research, cilt.2, sa.1, ss.1-13, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMANIN GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM ÜZERİNE ETKİSİ

Öneri Dergisi, cilt.12, sa.45, ss.463-489, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Zero Moment of Truth on Consumer Buying Decision An Exploratory Research in Turkey

International Journal of Social Sciences and Education Research, cilt.1, sa.2, ss.642-653, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Determining of Consumers’ Electronic Word of Mouth Motivations in The Online Communities And A Research.

Congress on Business and Marketing 2018, İstanbul, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2018, ss.151-155

Tüketicilerin Sosyal Sorumluluk Kampanya Türlerine Yönelik İnanç, Tutum ve Satın Alma Niyetlerinin İncelenmesi

II. C-IASOS International Applied Social Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018, ss.320-323

Effects of Zero Moment of Truth on Consumer Buying Decision An Exploratory Research in Turkey

International Conference on Social Sciencesand Education Research, Antalya, Türkiye, 29 - 31 Ekim 2015

Is Beauty Only Brand Deep

2012 LCBR European Marketing Conference, Munich, Almanya, 9 - 10 Ağustos 2012

Corporate Social Responsibility and Branding

5th International Conference of AM’s Brand, Identity, and Corporate Reputation SIG, Cambridge, Kanada, 1 - 03 Eylül 2009, ss.90

The Effect of Country of Origin on Brand Preferences in The Turkey

1st Annual, International Conference on Communication, Mass Media and Culture -Freedom and Prejudice, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2006, ss.59-60

Marka Bilinirliği Yüksek Olan İşletmelerin Pazarlama Departmanlarında Yedekleme

16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2008, ss.260-262

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi

4. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2008, ss.965

The Effect of Country of Origin on Brand Preferences in Turkey

), International Conference on Communication, Mass MediaCulture, Bahçeşehir University and Kent State University, 5 - 07 Ekim 2006

Marketing Problems of Turkish Cinema Films and a Case Study

New Media and Interactiviy International Conference, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2006, ss.494-501

Kitap & Kitap Bölümleri

The Effect of Country of Origin on Brand Preferences in Turkey

Freedom and Prejudice Approaches to Media and Culture, Süheyla Kırca Schroeder, LuEtt Hanson, Editör, Bahçeşehir University Press, İstanbul, ss.323-346, 2008