Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Examination of the Practices of Teachers Regarding the Arrangement of Education According to Individual Differences

International Journal of Instruction, cilt.7, ss.191-206, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Okuma Çemberi Yönteminin Okuduğunu Anlama Becerisine Etkisi

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, cilt.6, ss.535-550, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Using real life problems for developing prospective teachers classroom management skills.

Cukurova University Faculty of Education Journal, cilt.41, ss.18-28, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okuma alışkanlığı kazandırmada etkili bir yöntem Okuma çemberi

Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi., cilt.32, ss.5-24, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ergenlerin Umutsuzluk Düzeyinin Bazı Sağlık Davranışları Açısından İncelenmesi

çağdaş eğitim, cilt.32, ss.28-35, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kalabalık Sınıfların Yönetimi

8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2013

Öğretmen adaylarına sınıf yönetim becerisi kazandırmada gerçek yaşam problemlerinin kullanılması

Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar., İzmir, Türkiye, 1 - 02 Ocak 2011