Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2003 - 2008 Doktora

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim (Dr) (Tezli), Türkiye

 • 2001 - 2003 Yüksek Lisans

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim (Dr) (Tezli), Türkiye

 • 1996 - 2000 Lisans

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Eğitim Fakültesi, Sağlık Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2008 Doktora

  Öğretmen adaylarının, gelecek zaman algıları, akademik alandaki arzularını erteleme konusundaki isteklilikleri, algılanan araçsallıkları, sosyo-ekonomik düzeyleri ve akademik başarıları arasındaki açıklayıcı ve yordayıcı ilişkiler örüntüsü

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim (Dr) (Tezli)

 • 2003 Yüksek Lisans

  Kartal Mesleki Eğitim Merkezi birinci sınıf öğrencilerine yönelik ilk yardım ünitesi için işbirliğine dayalı yöntem ile düzenlenen eğitim durumunun öğrenciler üzerindeki etkisi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim (Dr) (Tezli)