Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bilimsel Sanat Snatsal Bilim

The Journal of Academic Social Science Studies İnternational, ss.193-203, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Takılarda Kullanılan Organik ve Mineral Taşların İnsan Üzerine Etkileri

Uluslararası Hakemli Karadeniz Araştırmaları (KARAM) Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi, cilt.8, ss.119-132, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Postmodernist Ortamın Sanatçı ve Sanat Üretimlerinin Değişim ve Dönüşümü Üzerine Sosyo Kültürel Etkileri

Uluslararası Hakemli Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.119-132, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

The Journal of Internatıonal Social Research

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.4, ss.238-247, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Estetik Politika Politize Sanatın Toplumun Sosyo Kültürel Yapılanma Sürecine Etki ve Katkıları

The Journal of Academic Social Science Studies İnternational, ss.37-49, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Tarihsel Süreçte Türkmen Takılarının Kadının Sosyal Kimliğinin Yorumlanmasına Etki ve Katkıları

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, cilt.8, ss.163-187, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Zeitschrif Für Dei Welt Der Türken Journal of World of Turks

Türk Şaman Giyisilerinde Semantik Yaklaşım, ss.313-334, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Türkistan Takılarının Plastik Bakımdan Genel Değerlendirmesi ve Takı Analizi Örneklemesi

Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Uluslararası Hakemli Dergisi, cilt.93, ss.199-217, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ESKİ TÜRKLERDE KUYUMCULUK GELENEĞİ VE METAL SÜSLEME TEKNİKLERİ

AKADEMİK BAKIŞ, ss.23-55, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ESKİ TÜRKLERDE VE GÜNÜMÜZ TÜRKMENİSTAN INDA KUYUMCULUĞUN SOSYO İKTİSADİ VE SOSYO KÜLTÜREL KARAKTERİ

Jasss-The Journal Of Artificial Societies And Social Simulation, cilt.7, ss.77-94, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKMEN TOPLULUKLARINDA SOSYO KÜLTÜREL VE KÜLTSEL BOYUTLARI İLE AT VE AT SÜSLEMELERİ

ASOS JOURNAL - Journal of Academic Social Sciences, cilt.25, ss.166-196, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SOSYO KÜLTÜREL KOD OLARAK TÜRKMEN KADIN GİYSİ GELENEĞİ ESTETİK VE RİTÜEL ÖZELLiKLERİ

The Journal of Turk-Islam World Social Studies, cilt.3, ss.36-58, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eski Türk Topluluklarında Sayı Sembolizmi ve Türkmen Takılarına Yansıması

Turkish Studies, cilt.11, ss.733-754, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Marat nın Ölümü

Rh+ Plastik Sanatlar Dergisi, cilt.20, ss.32-35, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SOSYO-KÜLTÜREL BİR SANAT OBJESİ OLARAK MÜCEVHER ve MÜCEVHERSANATINDA ULUSALLIK

6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2019, ss.48-55

ORTA ASYA ESKİ TÜRK TAKILARINDA RENK İKONOGRAFİSİ

5. ASOS ULUSLARARARIS SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.135-138

ANADOLU’DA “TIPKI TAŞI/YAD BONCUĞU”

IV. International Academic Research Congress (INES), 30 Ekim - 03 Kasım 2018

ORTA ASYA TÜRK KÜLTÜRÜNDE GÖKSEL FENOMENLERİN TAKILARA İKONOGRAFİK YANSIMASI

V. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, 25 - 27 Ekim 2018

Türk Kültür ve Sanatında Karaçam/Hayat Ağacı ve Kozmik Dağ’xxın Bazı Orta Asya materyal Kültür Unsurlarına İkonografik Yansıması

Uluslararası Sosyal, Başeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.266-285

Eski Türk Geleneksel Sanatlarında Geometrik Sembolizm

V.International Multidisciplinary Congress of Eurasia, IMCOFE, 24 - 26 Temmuz 2018

Orta Asya Eski Türk Takılarında Hayvan Sembolizmi

V.International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 24 - 26 Temmuz 2018

‘Takı ve Mücevherin Bireyin Kimliğinin Okunmasına Etki ve Katkıları

V.International Multidisciplinary Congress of Eurasia, IMCOFE, 24 - 26 Temmuz 2018

”MODA OLGUSUNUN TOPLUMUN SOSYO-KÜLTÜREL VE İKTİSADİ YAPISINA OLUMSUZ ETKİLERİ VE BAZI TOPLULUKLARDA UYGULANAN KIYAFET KISITLAMALARI

4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Alanya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.1275-1283

KAYNAKBİLİM OLARAK ARKEOLOJİ

II. International INES Academic ResearchesCongress, 18 - 21 Ekim 2017

Sosyokültürel ve İktisadi Bağlamda Kafkas Giyim Kuşam ve Takı Kültürü

I. Uluslararası Kafkasya Halk Kültürü Kongresi, 9 - 11 Ekim 2017

ANADOLU TÜRK KÜLTÜRÜNDE KULLANILAN SÜSTAŞLARI

I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 21 - 23 Eylül 2017

Sosyal Bilgiler Eğitimine Türk Kültür/Sanatının ve Estetik Disiplininin Katkıları

Sosyal Bilgiler Çalıştayı, Mersin, Türkiye, 31 Temmuz - 03 Ağustos 2017

Başarıya Giden Yolda Yaratıcı Potansiyelin ve Motivasyonun Rolü

Çorum Belediyesi Bir Başarı Öyküsü Konferansı, Türkiye, 27 - 28 Mayıs 2017

GÖSTERGE BİLİM UNSURU OLARAK MÜHÜR YÜZÜK TAŞLARI

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017

İslamiyet Öncesi ve Sonraki Dönemde Büyü Olgusunun Orta Asya Türk Takılarına Yansımaları

ASOS- 1.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016

Azerbaycan Kültür ve Sanatında Renklerin Sosyo Kültürel ve Formalist Bağlamda Analizi

ULUSLARARASI TÜRKİYE-ÇEKYA İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 10 - 14 Temmuz 2016, ss.469-484

ESKİ TÜRKLERDE DEMİRCİLİK İLE METAL SAVAŞ MALZEMELERİNE İLİŞKİN BİR TAKIM KOZMOLOJİK MİTOLOJİK VE KÜLTSEL ÖZELLİKLER

Uluslararası Türkiye Çekya İlişkileri Sempozyumu, PRAG, Çek Cumhuriyeti, 10 - 14 Temmuz 2016, ss.278-299

Tarihsel Süreçte Sosyolojik Okuma Unsuru Olarak Eski Türk Takıları Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi

Uluslararası Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Kongresi., Kocaeli, Türkiye, 13 - 14 Kasım 2015

SOSYO KÜLTÜREL KOD OLARAK TÜRKMEN KADIN GİYSİ GELENEĞİ VE RİTÜEL ÖZELLİKLERİ

II. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU., Bosna, Bosna-Hersek, 4 - 06 Eylül 2015

Bir Sanat Nesnesi Olarak Mücevher Mücevher Üzerine Söyleşi ve Konferans

Çağrılı Konferans ve Söyleşi, Mersin, Türkiye, 23 - 26 Aralık 2014

Çorum da Üç Uç Bakış Devrim Erbil Aydın Ayan Bünyamin Öztekin

Tanzimattan Günümüze Türk Resmi Konferansı, Çorum, Türkiye, 30 Nisan - 01 Mayıs 2014

Turizm ve Toplum Estetiği Arasında Beş Duyusal Olgu Bağıntısı

l. Uluslararası Akdeniz Art Sanat Günleri Paneli, Antalya, Türkiye, 30 Mart - 01 Nisan 2011

Türkmen Takılarında Sembolizm

Sempozyum, 4 - 06 Haziran 2010

Sosyo Kültürel

Sempozyum, 25 - 30 Haziran 2009

Kitap & Kitap Bölümleri