Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2005 - 2012 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Sanatı Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2002 - 2005 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Sanatı Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1998 - 2002 Lisans

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2008 Doktora

  1950/1980 Dönemi Türk resminde tema ve üslup ayrışmaları

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Sanatı Anabilim Dalı

 • 2005 Yüksek Lisans

  Türk resminde sürrealistler (1960 sonrası) Creative Commons License

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Sanatı Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • C2 Yeterlilik İngilizce