Poliitk Afiş Sanatının Türkiye ve Polonya nın Sosyo Kültürel ve Siyasi Yapılanma Sürecine Katkısının Karşılaştırmalı Analizi


KILIÇ S.

Sempozyum, 16 - 21 Haziran 2010