Tüm Boyutları İle Takı ve Mücevher Sanatına Giriş


Kılıç S.

Gece Kitaplığı, Ankara, 2019

  • Yayın Türü: Kitap / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Gece Kitaplığı
  • Basıldığı Şehir: Ankara

Özet

Takı ve mücevheri bir sanat nesnesi olarak geniş kapsamlı bir şekilde ele alan ve bir referans kitap niteliği taşıyan bu çalışma yayın dizisinin ilk bölümünü oluşturmaktadır.

Takı ve mücevherin Türk kültür tarihi bakımından önemi ve sosyolojik açılımlarının yer aldığı I. Bölümde ağırlıklı olarak takı;   Türk kültür ve sanatı ölçeğinde sosyolojik antropolojik bir olgu olarak ele alınmış  kültür tarihi bakımından önemine ve ilgi çekici işlevlerine yer verilmiştir.

Çalışmanın II.Bölümünü kapsayan diğer ilgi odağı ise; takı ve mücevherin görsel sanatlardaki yerine bir sanat objesi olarak ortaklık ve farklılıklarına süslemeci özelliklerini aşan estetik eleştiri  kavramsal ve   felsefi boyutuna yer verilmiştir. Bu yönü ile takı ve mücevherin disiplinlerarası bir sanat olduğu konusu önemle vurgulanmıştır. Çalışmanın son kısmında    çağdaş takı ve mücevher sanat ortamında oldukça önemli bir sorun olan ve terminolojik olarak anlamı doğru temelde kavranamayan "esinlenme" olgusunun açılımları yapılmış ve esinlenme kaynaklarının beslenme alanları ayrı ayrı vurgulanmıştır.   Bu olgudan hareketle takı ve mücevher sanatının estetik ve tasarım bağlamında ilkelerine yer verilmesinin yanı sıra kişiye özel mücevher tasarımının kriterleri anlatılarak  bu alanda çalışmak ve ilerlemek isteyen  tasarımcı adaylarına  bir başlangıç noktası oluşturması ve ışık tutması hedeflenmiştir.