Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Repositioning Strategies and a study in automotive sector Ford Fiesta Turkey Example

International Journal of Research in Finance and Marketing, cilt.6, ss.127-136, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ALKOLSÜZ İÇECEK PAZARINDA FİZİKSEL DAĞITIM İŞLEVLERİNDEN SİPARİŞ İŞLEME FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİ ve BİR UYGULAMA

the Journal of Academic Social Sciences, cilt.23, ss.110-127, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Stratejik Pazarlama Yönetimi Açısından Rekabet Üstünlüğü Sağlayabilecek Kişisel Satış Teknikleri ve Bir Uygulama

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.52, ss.63-77, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bütünleşik Pazarlama İletişimi Yaklaşımı Açısından Gerilla Pazarlaması ve Bir Uygulama

ÖNERİ - Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.51-59, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Corporate Social Responsibility and Branding

5th International Conference of AM’s Brand, Identity, and Corporate Reputation SIG, Cambridge, Kanada, 1 - 03 Eylül 2009, ss.90

A Qualitative Research On Consumer Perceptions of Two Visual Components Of Brands Namely Logos and Mascots

Yeditepe International Research Conference on Business Strategies, İstanbul, Türkiye, 13 Haziran - 15 Ağustos 2008, ss.723-737

Kitap & Kitap Bölümleri

Pazarlama İletişiminde Değer Yaratma Aracı Olarak Sosyal Medya ve Sosyal Ağlar

Sosyal Medya ve Ağ Toplumu 1 Kitle İletişiminde Yaşanan Değişimler, Can Bilgili,Gülüm Şener, Editör, Grafik Tasarım Yayıncılık Sanayii Limited Şirketi, İstanbul, ss.203-212, 2013

Değer Yaratıcı Unsurlar ve Pazarlama Performansı Açısından Entellektüel Sermayenin Maddi Varlıklara Dönüştürülmesi: Kavramsal Bir Çerçeve

Pazarlama İşletme Yönetimi ve Eğitiminde Seçilmiş Yazılar, Nimet Uray, Şebnem Burnaz, Elif Karaosmanoğlu, A. Banu Elmadağ Baş, Gonca Ulubaşoğlu, Canan Aktan, Melek Demiray, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, İstanbul, ss.187-206, 2011