Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1982 - 1992 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Pazarlama Ve Üretim Bölümü, Türkiye

 • 1981 - 1982 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İşletme (Yl), Türkiye

 • 1981 - 1982 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Pazarlama Ve Pazarlama Araştırmaları (Yl), Türkiye

 • 1976 - 1981 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İşletme Ve Maliye Pr., Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1992 Doktora

  İmalat sanayiinde ithalatın firmaların rekabet gücüne etkisi ve bir araştırma

  İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Pazarlama Ve Üretim Bölümü

 • 1982 Yüksek Lisans

  Reklam ajansları, firmaların reklam ajansı seçimi ve konuya ilişkin bir uygulama

  İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Pazarlama Ve Pazarlama Araştırmaları (Yl)

 • 1982 Yüksek Lisans

  İhracatı teşvik tedbirlerinden kredilere ilişkin teşvikler

  İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İşletme (Yl)