Publications & Works

Articles Published in Other Journals

FOOD NEOPHOBIA AND DESIRE TO USE FUNCTIONAL FOODS

Hakkari Review, vol.6, no.1, pp.14-26, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Bütüncül Kanal Yönetimi Açısından Müşteri Deneyiminin Değerlendirilmesi: Bir Literatür Analizi

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, vol.57, no.1, pp.16-33, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Kahve Dükkanı Müşterilerinin Yeniden Satın Alma Niyetinin Oluşturulmasında Mağaza Atmosferi Unsurlarının Önemi

JOURNAL OF THE HUMAN AND SOCIAL SCIENCE RESEARCHES, vol.10, no.3, pp.2891-2916, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Repositioning Strategies and a study in automotive sector Ford Fiesta Turkey Example

International Journal of Research in Finance and Marketing, vol.6, no.3, pp.127-136, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Bütünleşik Pazarlama İletişimi Yaklaşımı Açısından Gerilla Pazarlaması ve Bir Uygulama

ÖNERİ - Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.32, pp.51-59, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Corporate Social Responsibility and Branding

5th International Conference of AM’s Brand, Identity, and Corporate Reputation SIG, Cambridge, Canada, 1 - 03 September 2009, pp.90 Sustainable Development

A Qualitative Research On Consumer Perceptions of Two Visual Components Of Brands Namely Logos and Mascots

Yeditepe International Research Conference on Business Strategies, İstanbul, Turkey, 13 June - 15 August 2008, pp.723-737

Books & Book Chapters

Veri, Enformasyon ve Bilgi Teknolojileri Açısından Yeniliğin Benimsenmesi ve Beş Faktör Kişilik Analizi Üzerine Kavramsal Bir Çalışma

in: İşletme ve İktisat Araştırmaları, Himmet KARADAL,İnci ERDOĞAN TARAKÇI,Ramazan ASLAN,Evren DİNÇER, Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.327-340, 2022

Türk Kahvesi ve Üçüncü Nesil Kahvelerde Ürüne Karşı İlgilenim

in: Pazarlama ve Organizasyon Perspektifinden Kuramlar ve Tartışmalar, Şahin KARABULUT, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.197-210, 2021

DİJİTAL HİZMETLERİN YÖNETİMİ

in: İŞLETMECİLİKTE DİJİTAL DÖNÜŞÜM, İnci ERDOĞAN TARAKÇI,Bora GÖKTAŞ, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.61-81, 2021

Mağaza Atmosferi Faktörlerinin Kurum İtibarına Etkisi ve Bir Araştırma

in: Pazarlama ve Organizasyon Perspektifinden Kuramlar ve Tartışmalar, Şahin KARABULUT, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.269-286, 2021

Sorularla Stratejik Pazarlama Planlaması ve Rekabet

in: Sorularla Pazarlama İlkeleri, Arif YILDIZ,Kazım KILINÇ, Editor, Asos Yayınları, Elazığ, pp.383-407, 2021

Pazarlama İletişiminde Değer Yaratma Aracı Olarak Sosyal Medya ve Sosyal Ağlar

in: Sosyal Medya ve Ağ Toplumu 1 Kitle İletişiminde Yaşanan Değişimler, Can Bilgili,Gülüm Şener, Editor, Grafik Tasarım Yayıncılık Sanayii Limited Şirketi, İstanbul, pp.203-212, 2013

Değer Yaratıcı Unsurlar ve Pazarlama Performansı Açısından Entellektüel Sermayenin Maddi Varlıklara Dönüştürülmesi: Kavramsal Bir Çerçeve

in: Pazarlama İşletme Yönetimi ve Eğitiminde Seçilmiş Yazılar, Nimet Uray, Şebnem Burnaz, Elif Karaosmanoğlu, A. Banu Elmadağ Baş, Gonca Ulubaşoğlu, Canan Aktan, Melek Demiray, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, İstanbul, pp.187-206, 2011