Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Corporate Social Responsibility and Branding

5th International Conference of AM’s Brand, Identity, and Corporate Reputation SIG, Cambridge, Canada, 1 - 03 September 2009, pp.90 Sustainable Development

A Qualitative Research On Consumer Perceptions of Two Visual Components Of Brands Namely Logos and Mascots

Yeditepe International Research Conference on Business Strategies, İstanbul, Turkey, 13 June - 15 August 2008, pp.723-737

Books & Book Chapters

Sosyo-kültürel Farklılıklar Açısından Renklerin Pazarlama Performansına Etkileri

in: Ekonomi ve İşletmecilik Gelişim Değişim Dönüşüm, Dr. Gökhan SÜMER, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.121-127, 2022 Creative Commons License

POSTMODERN PAZARLAMA VE MÜŞTERİ DENEYİMİ AÇISINDAN DENEYİMSEL PAZARLAMADA ŞİKÂYET YÖNETİMİ ÜZERİNE TEORİK BİR İNCELEME

in: İşletme Biliminde Muhasebe, Pazarlama ve Organizasyon Konuları, Doç. Dr. Şahin KARABULUT, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.315-324, 2022 Creative Commons License

Veri, Enformasyon ve Bilgi Teknolojileri Açısından Yeniliğin Benimsenmesi ve Beş Faktör Kişilik Analizi Üzerine Kavramsal Bir Çalışma

in: İşletme ve İktisat Araştırmaları, Himmet KARADAL,İnci ERDOĞAN TARAKÇI,Ramazan ASLAN,Evren DİNÇER, Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.327-340, 2022

DİJİTAL HİZMETLERİN YÖNETİMİ

in: İŞLETMECİLİKTE DİJİTAL DÖNÜŞÜM, İnci ERDOĞAN TARAKÇI,Bora GÖKTAŞ, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.61-81, 2021

Türk Kahvesi ve Üçüncü Nesil Kahvelerde Ürüne Karşı İlgilenim

in: Pazarlama ve Organizasyon Perspektifinden Kuramlar ve Tartışmalar, Şahin KARABULUT, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.197-210, 2021

Mağaza Atmosferi Faktörlerinin Kurum İtibarına Etkisi ve Bir Araştırma

in: Pazarlama ve Organizasyon Perspektifinden Kuramlar ve Tartışmalar, Şahin KARABULUT, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.269-286, 2021

Sorularla Stratejik Pazarlama Planlaması ve Rekabet

in: Sorularla Pazarlama İlkeleri, Arif YILDIZ,Kazım KILINÇ, Editor, Asos Yayınları, Elazığ, pp.383-407, 2021

Pazarlama İletişiminde Değer Yaratma Aracı Olarak Sosyal Medya ve Sosyal Ağlar

in: Sosyal Medya ve Ağ Toplumu 1 Kitle İletişiminde Yaşanan Değişimler, Can Bilgili,Gülüm Şener, Editor, Grafik Tasarım Yayıncılık Sanayii Limited Şirketi, İstanbul, pp.203-212, 2013

Değer Yaratıcı Unsurlar ve Pazarlama Performansı Açısından Entellektüel Sermayenin Maddi Varlıklara Dönüştürülmesi: Kavramsal Bir Çerçeve

in: Pazarlama İşletme Yönetimi ve Eğitiminde Seçilmiş Yazılar, Nimet Uray, Şebnem Burnaz, Elif Karaosmanoğlu, A. Banu Elmadağ Baş, Gonca Ulubaşoğlu, Canan Aktan, Melek Demiray, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, İstanbul, pp.187-206, 2011

Metrics

Publication

28

Thesis Advisory

17

Open Access

12
UN Sustainable Development Goals