Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2017 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

 • 2009 - 2017 Yrd.Doç.Dr.

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

 • 1997 - 2009 Öğretim Görevlisi

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Okul Öncesinde Dil Kazanımının Desteklenmesi

 • Lisans Okul Öncesi Eğitim Programları

 • Doktora Okul Öncesi Eğitimde Farklı Modeller

 • Lisans Okul Öncesinde Araştırma Projesi II

 • Lisans İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları

 • Lisans Okul Öncesinde Özel Öğretim Yöntemleri II

 • Yüksek Lisans Eğitim Düşüncesinin Gelişimi

 • Doktora Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Etkili Liderlik ve Yönetim

 • Yüksek Lisans Çağdaş Gelişim ve Öğrenme Teorileri

 • Lisans Okul Öncesinde Özel Öğretim Yöntemleri I

 • Doktora Temel Eğitim Eserlerinin İncelenmesi

 • Lisans Okul Öncesinde Araştırma Projesi I

 • Lisans Okul Öncesi Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması II

 • Lisans Okul Öncesi Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması I

 • Lisans Okul Öncesi Eğitimde Okul Deneyimi

 • Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları

Yönetilen Tezler