Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effect of mind mapping on young children's critical thinking skills

Thinking Skills and Creativity, cilt.38, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Okul öncesi dönem çocuklarının matematik becerileri açısından ilköğretime hazır bulunuşluğunun incelenmesi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, cilt.1, ss.243-254, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÇOCUĞUN OKULA UYUM YOLCULUĞU

TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ DERGİSİ, cilt.2020, sa.54, ss.20-24, 2020 (Hakemsiz Dergi)

48-72 Aylık çocuklar için Okul Öncesi İşitsel İşlemleme Testi (İŞTE)’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.74-105, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A review article on philosophy education as a stimuli for early brain development

İlköğretim Online, cilt.19, sa.2, ss.1105-1115, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Türkiye’de Erken Çocukluk Döneminde STEM Yaklaşımı

International Journal of SocialScience Research, cilt.8, sa.2, ss.18-41, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMININ İNCELENMESİ

Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.35-58, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çaba Gerektiren Kontrol Ölçeği’xxnin Türkçe’xxye Uyarlanması

Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.39-52, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çaba gerektiren kontrol ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması

Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.39-52, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of using mind maps on the development of math and science skills.

Cypriot Journal of Educational Sciences, cilt.12, ss.32-45, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ANALYZING THE RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL READINESSAND PEER RELATIONS OF FIVE YEAR OLD CHILDREN

IJONTE-International Journal on New Trends in Education and Their Implications, cilt.7, ss.29-39, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship Between the Duration of Preschool Education and Primary School Readiness

Childhood Education, cilt.92, ss.396-404, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

READINESS TO PRIMARY SCHOOL A COMPARISON REGARDING VISUAL PERCEPTION AND DRAWING LINES SKILLS

WJEIS-JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES IN THE WORLD, cilt.6, ss.58-66, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF PRIMARY SCHOOL MATURITY SCALE FOR TURKISH CHILDREN ISTANBUL SAMPLE

WJEIS-JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES IN THE WORLD, cilt.6, ss.67-76, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

60 72 Aylık Sosyal Açıdan Dezavantajlı Çocuklar İçin Hazırlanan Destek Programının Çocukların İlkokula Hazırbulunuşluğuna Etkisi

EPÖDER: Uluslar Arası Eğitim Programları Ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, cilt.5, ss.81-103, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Play Supported Program on the school readiness of 60 72 month old disadvantaged children

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.14, ss.157-164, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Barış Dolu Bir Dünyada Yaşamak İçin Çok Kültürlü Eğitim

Türkiye Özel Okullar Birliği Dergisi, ss.54-56, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Cumhuriyet ve Çocuk

Türkiye Özel Okullar Birliği Dergisi, ss.12-13, 2014 (Hakemsiz Dergi)

The Comparision Of 54 66 Months Old Children s Readiness For Primary School During Preschool Period And Their Adaptation To Primary School

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, cilt.5, sa.1, ss.169-182, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Comparision Of 54 66 months old children s readiness for primary school during preschool period and their adaptation to primary school

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, cilt.1, ss.169-182, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

54 66 AYLIK ÇOCUKLARIN OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ İLKOKULA HAZIROLUŞDÜZEYLERİ İLE İLKOKULA UYUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Internetional Journal on New Trends in Education and Their Implications, cilt.5, ss.169-182, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Olgunluğu Dosyası

Çoluk Çocuk Dergisi, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Reliability and Validity of Parents Evaluation of Responsible Behaviors of 5 6 Year Old Children Scale

Journal of Education and Training Studies, cilt.1, ss.247-261, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Okuma Yazmayı Seven Nesiller İçin Okul Öncesi Dönemde Okuma Yazma Farkındalığı

Türkiye Özel Okullar Birliği Dergisi, ss.31-36, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Yeni 4 4 4 Eğitim Sisteminde 1 Sınıfa Uyum

Türkiye Özel Okullar Birliği Dergisi, cilt.5, ss.26-28, 2012 (Hakemsiz Dergi)

1 Sınıfa Hazır Olmak

Çoluk Çocuk Dergisi, ss.6-7, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Düşünebilen Çocuklar için Okul Öncesi Dönemde Felsefe Eğitimi

Türkiye Özel Okullar Birliği Dergisi, ss.28-30, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Okul Öncesi Dönemde Ses ve Yazma Eğitimi

Türkiye Özel Okullar Birliği Dergisi, ss.28-30, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Effects of technological equipment at home on school readiness of 5 6 year old children

New Educational Review, cilt.24, ss.243-257, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Ben de Varım Okul Öncesi Dönemde Çocuk Hakları Eğitimi

Türkiye Özel Okullar Birliği Dergisi, ss.12-15, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Okul Öncesinden İlköğretime Geçiş

Türkiye Özel Okullar Birliği Dergisi, cilt.3, ss.40-44, 2010 (Hakemsiz Dergi)

The Effects of Turkish Parents Child Rearing Behavior on School Readiness

Gifted Education International, cilt.26, ss.15-25, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effects of education program introducing Italy as a country and culture to 5 6 year old children

Procedia-Social and Behavioral Sciences, cilt.1, ss.1116-1120, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Dönemde Çok Kültürlü Eğitim

Çoluk Çocuk Dergisi, ss.6-7, 2008 (Hakemsiz Dergi)

İnsan hakları eğitimi Karşılaştırmalı bir değerlendirme

Marmara Üniversitesi Atatürk Avrupa Topluluğu Enstitüsü MJES Dergisi, cilt.1, ss.1-20, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

5 6 Yaş Çocuklarının Yaşadıkları Evin Yapısının İlköğretime Hazır Bulunuşluk Düzeyine Etkisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.43-54, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çin i ülke ve kültür olarak 5 6 yaş çocuklarına tanıtan eğitim programının etkisinin deneysel olarak incelenmesi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.155-162, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

5 6 yaş çocuklarının kardeş sahibi olmalarının ilköğretime hazır bulunuşluk düzeyine etkisi

Atatürk Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.104-122, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim

İlköğretmen Eğitimci Dergisi, ss.16-19, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Okul Öncesi Eğitim Programında Etkinlikler

Çoluk Çocuk Dergisi, ss.37-38, 2006 (Hakemsiz Dergi)

A study of pre school children s school readiness related to scientific thinking skills

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION, cilt.7, ss.78-85, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul öncesi dönem çocuklarının ince motor becerileri açısından ilköğretime hazır bulunuşluğunun incelenmesi

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.92-99, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anne babaların kitap okumaya ilgilerinin çocukların dil gelişimi açısından ilköğretime hazır bulunuşluğuna etkisi

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.285-293, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretime başlayan çocuğun sahip olması gereken ön yeterlilikler

VEİ Eğitim İletişim- Eğitim Kültürü Dergisi, ss.30-34, 2003 (Hakemsiz Dergi)

5 6 Yaş Grubu Aile Katılımlı Sosyalleşme Programı

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, cilt.1, ss.28-36, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sosyal Problem Çözme Becerileri ile Öz-Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişki

IX.ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİMDE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019, ss.65-78

Formasyon Öğrencilerinin Yaratıcılık Düzeyleri İle Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

İstanbul Üniversitesi VI. Ulusal Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının 21 yy. Öğrenen Becerileri ile Serbest Zaman Tatminleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Kafkas Üniversitesi 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi (IECEC/UOEK-2019), 2 - 05 Ekim 2019

MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı Kazanımlarının Beyin Bölümleri Açısından Değerlendirilmesi

Kafkas Üniversitesi 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi IECEC/UOEK-2019, 2 - 05 Ekim 2019

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Ailelerle Çalışmaya Yönelik Tutumları ile Aile KatılımıBariyer Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Kafkas Üniversitesi 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi IECEC/UOEK-2019, Kars, Türkiye, 2 - 05 Ekim 2019, ss.285-288

Self-Regulation and School Readiness: Mediating Role of School Relationships


EARLI SIG 16 Metacognition Conference 2018, Zürich, İsviçre, 27 - 30 Ağustos 2018, ss.69 identifier identifier

60-72 Aylık Çocuklarla Etkileşimli Kitap Okuma Çalışmalarının Dil Becerileri Açısından İlkokula Hazırbulunuşluklarına Etkisinin İncelenmesi

International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology, Antalya, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2017, ss.250-264

Etkileşimli Kitap okumanın Çocukların Betimsel, Yaşantısal ve Duyuşsal Sorulara Verdikleri Cevaplara Etkisi

Internatinoal Congress on Education, Distance Education and Educational Technology, Antalya, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2017, ss.265-285

ETKİLEŞİMLİ KİTAP OKUMANIN ÇOCUKLARIN BETİMSEL, YAŞANTISAL VE DUYUŞSALSORULARA VERDİKLERİ CEVAPLARA ETKİSİ

3rd International Congress on Education, Distance Educationand Educational Technology- ICDET, Antalya, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2017, ss.265-285

60-72 AYLIK ÇOCUKLARLA ETKİLEŞİMLİ KİTAP OKUMA ÇALIŞMALARININ DİLBECERİLERİ AÇISINDAN İLKOKULA HAZIRBULUNUŞLUKLARINA ETKİSİNİNİNCELENMESİ

3rdnternational Congress on Education, Distance Educationand Educational Technology- ICDET, Antalya, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2017, ss.250-264

60-72 Aylık Çocukların Matematiksel İlkokula Hazır Oluşlarının Yordayıcısı Olarak Özdüzenleme Becerileri

Gazi Üniversitesi 5.Uluskararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.458-459

İlkokul 1 Sınıf Takip Ölçeği Geçerlilik Güvenirlik Çalışması İstanbul İli Pilot Uygulaması

4th World Conferance on Educational And Instructional Studies, Antalya, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2015, ss.67

Beş Yaşındaki Çocukların Akran İlişkileri İle İlkokula Hazırbulunuşluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

4 th World Conference on Educational and Instructional Studies, Antalya, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2015, ss.51

Çaba gerektiren kontrol ölçeğinin Türkçeye uyarlanması Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları

4th International Conference on Preschool Education, Ankara, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2015, ss.176

Okul Öncesi Eğitim Alan 60 72 Aylık Çocukların Okul Öncesi Eğitime Devam Etme Süresi İle Benlik Algıları ve İlköğretime Hazır Bulunuşlukları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

International Conference on New Trends in Education, Bahçeşehir University, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Ağustos 2014, ss.13-14

48 60 Aylık Çocukların Okula İlişkin Algılarının Zihin Haritası Kullanılarak İncelenmesi

V.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 6 - 09 Haziran 2013, ss.1329-1339

Okuma Yazmayı Seven Nesiller için Okuma ve Yazı Farkındalığı

Özel Okullar Birliği II. Okul Öncesi Eğitim Sempozyumu (Değişen Sistem İçinde Dijital Çağda Okul Öncesi Eğitimi ve Eğitmenleri; Sorunlar, Öneriler), İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Aralık 2012, ss.144-152

Okul Öncesi Dönemde Ses ve Yazma Eğitimi

Özel Okullar Birliği II. Okul Öncesi Eğitim Sempozyumu (Beyin ve Öğrenme Sürecinde Okul Öncesi Eğitim), İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Aralık 2011, ss.148-153

5 6 Yaş Çocuklarının Görsel Algı Düzeyi İle Çizgi Çalışmaları Açısından İlköğretime Hazırbulunuşluk Düzeyi Arasındaki İlişki

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Ulusal Okul Öncesi Eğitim Kongresi “Okul Öncesi Eğitimin Bugünü ve Geleceği”, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2011

5 6 Yaş Grubu Çocuklarına Uygulanan Aile Katılımlı Çocuk Hakları Eğitimi Programının Etkililiğinin İncelenmesi

Ulusal Okul Öncesi Eğitim Kongresi “Okul Öncesi Eğitimin Bugünü ve Geleceği”, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2011

5 6 Yas Çocuklarının Görsel Algı Du zeyi Ile ÇizgiÇalısmaları Açısından Ilkögretime Hazırbulunusluk Du zeyi Arasındaki Iliski

Marmara ÜniversitesiAtatürk Egitim Fakültesi Ulusal Okul Öncesi Egitim Kongresi “Okul Öncesi Egitimin Bugünü veGelecegi”, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2011

Okul Öncesi Dönemde Çoklu Zeka Teorisi

Özel Okullar Birliği I. Okul Öncesi Eğitim Sempozyumu (Okul Öncesi Eğitimde Farklı Yaklaşımlar ve Uygulamaları), İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Aralık 2010, ss.241-245

Okul Öncesi Dönemde Ses ve Yazma Eğitimi

Özel Okullar Birliği I. Okul Öncesi Eğitim Sempozyumu (Okul Öncesi Eğitimde Farklı Yaklaşımlar ve Uygulamaları), İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Aralık 2010, ss.118-123

The effectiveness of improved global warming project for 5-6 year-old children attending pre-school

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 Şubat 2009, cilt.1, ss.1146-1150 identifier identifier

4 5 Yaş Çocuklarına Uygulanan Kaza ve Tehlikelerden Korunma Projesinin Etkililiği

2. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Kuşadası, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2008, ss.10-17

Çağdaş Bir Okul veya Kurum Olma Sürecinde Öğretmenlik

İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Psikolojisi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Mart 2008, ss.1-17

Anaokuluna Devam Eden 5 6 Yaş Çocukları İçin Geliştirilmiş Bilinçli Tüketici Projesinin Etkililiği

1.Ulusal İlköğretim Kongresi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2007, ss.1-10

Okul Öncesinden İlköğretime Geçiş Projesi Marmara Üniv MEB Unicef

Avrupa Birliği Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Bugünü ve Geleceği Sempozyumu, Girne, Kıbrıs (Kktc), 27 - 30 Haziran 2006, cilt.1, ss.75-95

5 6 Yaş Çocukları için Sağlıklı Yaşam Projesinin Etkililiği

16.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Tokat, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2007, ss.331-335

Curriculum Development for Multicultural Education

17. EECERA ANNUAL CONFERENCE – Exploring Vygotsky’s Ideas: Crossıng Borders, 29 Ağustos - 01 Eylül 2007

The Effects of Turkish Curriculum of Teacher Training for Supporting Language Acquisition The Turkish Example of TESSLA Project

17. EECERA ANNUAL CONFERENCE – Exploring Vygotsky’s Ideas: Crossıng Borders, 29 Ağustos - 01 Eylül 2007

Okul Öncesi Dönemde Doğum Kavramının Öğretiminde Teknolojik Araç Kullanımının Etkisi

I.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2007, ss.1117-1126

Öğretmen Yetiştirmede Çok Kültürlü Eğitim Programı Geliştirme

Uluslar arası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, Baku, Azerbaycan, 12 - 14 Mayıs 2007

Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Standardizasyonu

I.Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Haziran - 04 Temmuz 2004, cilt.1, ss.318-335

Okul Öncesi Dönemde Öğretmenlerin Oyunla İlgili Görüşleri

I.Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Haziran - 03 Temmuz 2004, cilt.2, ss.221-230

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Oyunla İlgili Görüşleri

I.Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Haziran 2004, cilt.2, ss.221-230

An evaluatıon of preschool educatıon programs from the vıewpoınt of multıple ıntellıgences theory

First Balkan Conference, Stara-Zagora, Bulgaristan, 27 - 29 Haziran 2003, cilt.2, ss.129-135

Hikaye anlatımında kullanılan tekniklerin çocuğun kelime kazanımına etkisi

Katılımlı 2000’li Yıllarda 1. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, 29 - 31 Mayıs 2002

Türkiye de Okul Öncesi Eğitimin Durum Tesbiti

2000'li Yıllarda I. Ulusal Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2002

Hikaye Anlatımında Kullanılan Tekniklerin Altı Yaş Çocuğunun Kelime Dağarcığının Genişletilmesine Etkisi

2000'li Yıllarda I. Ulusal Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2002

Okul Öncesi Eğitim Programlarının Çoklu Zeka Teorisi Açısından Değerlendirilmesi

2000'li Yıllarda I. Ulusal Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2002

Tu rkiye de Okul Öncesi Egitimin Durum Tesbiti

2000'li Yıllarda I. Ulusal Ögrenme ve ÖgretmeSempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2002

Okulöncesinde analojilerin yeri

4.Ulusal Fen Bilimleri Kongresi Bildirileri, Türkiye, 3 - 05 Kasım 1999

Okulöncesi Eğitim Programlarında Anolojilerin Yeri

Anadolu Üniversitesi 4.Eğitim Bilimleri Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 10 - 12 Eylül 1999

The Effectiveness of Parent Involment in A Social Developmental Early Childhood Curriculum

The Third Warrwick International Early Years Conferance, Conventry, İngiltere, 12 - 16 Nisan 1999

Okulöncesi Eğitim Programlarında Problem Çözmenin Fen Kavramlarıyla Geliştirilmesi

I.Ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 1997, ss.157-164

Kitap & Kitap Bölümleri

”36-72 AYLIK OKUL ÖNCESİ EĞİTİMPROGRAMI’xxNDA PLANLAMA VE UYGULAMA” (BÖLÜM 6)

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMLARI, DOÇ.DR.NALAN KURU, Editör, EĞİTEN KİTAP, Ankara, ss.181-217, 2020

ERKEN OKUR YAZARLIK BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ERKEN ÇOCUKLUKTA ERKEN OKUR YAZARLIK, GONCA ULUDAĞ,TUĞBA DURMUŞ,HATİCE ÖZASLAN, Editör, ., İstanbul, 2020

ERKEN OKURYAZARLIK BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ERKEN OKURYAZARLIK EĞİTİMİ, DR.GONCA ULUDAĞ-DR.TUĞBA DURMUŞ, Editör, NOBEL, Ankara, ss.169-193, 2020

Erken Çocukluk Döneminde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Değerlendirme

Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme, Yıldırım Günseri, Özyılmaz Güzin, Editör, Pegem Akademi, ss.173-201, 2020

32-72 Aylık Okul Öncesi Eğitim Programında Planlama ve Uygulama

Okul Öncesi Eğitim Programları, KURU, Nalan, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.181-217, 2020

OKULA UYUM VE İLKOKULA HAZIRBULUNUŞLUK

Adım Adım İlkokula Başlamak Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi, POLAT, ÖZGÜL, Editör, ANI YAYINCILIK, Ankara, ss.1-31, 2019

YETENEKLİ SEKİZ 18 kitap

TESTFEN-İLKADIM YAYINLARI, İstanbul, 2018

BİLGİ DEDEKTİFLERİ 24 kitap

TESTFEN-İLKADIM YAYINLARI, İstanbul, 2018

Okul Öncesi Eğitim Programlarında İlkokula Hazırlık ve EtkinlikUygulamaları (BÖLÜM 3)

İlköğretimeHazırlık ve İlköğretimProgramlarıOkula Uyum ve ErkenOkuryazarlık Eğitimi, OKTAY, AYLA, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.71-100, 2018

PORTFOLYO

ÖLÇME DEĞERLENDİRME, PROF.DR.ALEV ÖNDER, Editör, EĞİTEN KİTAP, İstanbul, ss.165-200, 2018

İlkokula Geçişte Okul, Öğretmen ve Anne Babalara Düşen Görevler (5.BÖLÜM)

İlköğretime Hazırlık ve İlköğretimProgramlarıOkula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi, OKTAY, AYLA, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.136-152, 2018

GENEL BAKIŞ

ÖĞRENME VE ÖĞRETME: Kuramdan UygulamayaLearning and Instruction: Theory into Practice Margaret E.Gredler, ÖZGÜL POLAT-HANDE ARSLAN ÇİFTÇİ, Editör, NOBEL, Ankara, ss.2-35, 2017

BETA Ailemle Çalışıyorum

Duru Okul Öncesi Yayınları, İstanbul, 2016

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARINI PLANLAMA VE UYGULAMA

ÇOCUK GELİŞİMİ UYGULAMALARI, RENGİN ZEMBAT, Editör, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, Ankara, ss.1-50, 2015

Çizgiler Dünyası I

Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, 2014

NG SET Tüm Dersler 9 Dergi Öğretmen kılavuz kitabı

Klett Yayıncılık, National Geoghraphic Learning, Cengage Learning, Başarı Yayıncılık, İstanbul, 2013

Şimdi Okullu Olduk 1 Sınıfa Uyum Paketi 12 Fasikül 1 Öğretmen Kılavuz kitabı

Klett Yayıncılık, National Geoghraphic Learning, Cengage Learning, Başarı Yayıncılık, İstanbul, 2013

Ne Zaman

Elele İlkadım Yayınları, İstanbul, 2012

Zor Degil Matematik

Elele Ilkadım Yayınları, 2012

Görsel Okuma

Elele İlkadım Yayınları, İstanbul, 2012

Zor Değil Matematik

Elele İlkadım Yayınları, İstanbul, 2012

Çizgiler Dünyası III

Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, 2011

Projelerle Değerler Eğitimi

Elele İlkadım Yayınları, İstanbul, 2011

Küçük Sanatçılar

Açı Yayınları, Ankara, 2011

Etkinlik Dosyası

Açı Yayınları, Ankara, 2010

Çizgiler Dünyası II

Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, 2010

PAPU ile Çizgilere Dokunuyorum

İlkadım Yayınları, İstanbul, 2010

PAPU ile Çizgiler

İlkadım Yayınları, İstanbul, 2010

PAPU ile Sesler

İlkadım Yayınları, İstanbul, 2010

İlköğretime Geçişte Okul, Öğretmen ve Anne-Babalara Düşen Görevler

İlköğretim Programları ve İlköğretime Hazırlık, AYLA OKTAY, Editör, PegemA Yayıncılık, Ankara, ss.159-176, 2010

Aktif Öğrenme

Okul Öncesinde Özel Öğretim Yöntemleri, RENGİN ZEMBAT, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.125-148, 2010

Okul Öncesi Eğitim Programlarında İlköğretime Hazırlık

İlköğretim Programları ve İlköğretime Hazırlık, AYLA OKTAY, Editör, PegemA Yayıncılık, Ankara, ss.65-86, 2010

Değişen İlköğretim Programı Ve Okul Öncesinde Okuma Ve Yazmaya Hazırlık Çalışmaları

Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü Geçmişten Geleceğe Okul Öncesi Eğitim, ADEM ORAKÇI, NEŞE RAFİA GÜRSOY, Editör, MEB Yayınları, Ankara, ss.227-240, 2010

Can la Fen ve Doğayı Öğreniyorum

İlkadım Yayınları, İstanbul, 2009

Mavi Deniz Kavram Eğitim Seti 12 kitap

Parlayan Yıldızlar Yayınevi, İstanbul, 2007

Sevgi Ormanı Kavram Seti 4 kitap

Parlayan Yıldızlar Yayınevi, İstanbul, 2007

Çizgiler Dünyası

Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, 2007

İnsan Hakları Çocuk Hakları ve Eğitimi

Eğitim Bilimine Giriş, AYLA OKTAY, Editör, PegemA Yayıncılık, Ankara, ss.97-125, 2007

İlköğretim 1. Sınıfa Başlarken: Çocuk-Öğretmen-Anne-Baba

İlköğretim Çağına Genel Bir Bakış, AYLA OKTAY, ÖZGÜL POLAT UNUTKAN, Editör, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, ss.27-40, 2007

Okul Öncesinde İlköğretime Hazırlık

Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, 2006

Elective course programme for pre-school student teachers for supporting Language and Literacy Development in Turkish Language

Building on Language Diversity with Young Children Teacher Education for Support of Second Language Acquisition, Andrew Hancock, Susanne Hermeling, John Landon, Andrea Young, Editör, Transaction Publishers, U.S.A. and London, ss.103-124, 2006

Satranç Ögreniyorum Seti 3 Kitap

Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, 2005

Etkinliklerle Duygu Dünyası

Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, 2005

Okul Öncesi Eğitimin Temel İlkeleri

Okul Öncesi Eğitimde Denetim Rehber Kitabı, , Editör, Ya-Pa Yayınları, İstanbul, ss.4-18, 2005

Okul Öncesi Dönemde Sorumluluk Eğitimi

Okul Öncesi Eğitimde Güncel Konular, AYLA OKTAY, ÖZGÜL POLAT UNUTKAN, Editör, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, ss.189-196, 2005

Okul Öncesi Eğitimi Etkileyen Temel Görüşler

Ne Yapıyorum Neden Yapıyorum Nasıl Yapmalıyım, AYLA OKTAY, TANJU GÜRKAN, RENGİN ZEMBAT, ÖZGÜL POLAT UNUTKAN, Editör, Ya-Pa Yayınları, İstanbul, ss.9-32, 2003

Çocuğun Temel İhtiyaçları ve Okul Öncesi Eğitimin Temel İlkeleri

Ne Yapıyorum Neden Yapıyorum Nasıl Yapmalıyım, AYLA OKTAY, TANJU GÜRKAN, RENGİN ZEMBAT, ÖZGÜL POLAT UNUTKAN, Editör, Ya-Pa Yayınları, İstanbul, ss.62-78, 2003

İlköğretime Hazır Oluş ve Okul Öncesi Eğitimle İlköğretimin Karşılaştırılması

Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, MÜZEYYEN SEVİNÇ, Editör, Morpa Kültür yayınları, İstanbul, ss.145-155, 2003

Okul Öncesi Çocuğunun Temel Gelişimsel Özellikleri

Ne Yapıyorum Neden Yapıyorum Nasıl Yapmalıyım, AYLA OKTAY, TANJU GÜRKAN, RENGİN ZEMBAT, ÖZGÜL POLAT UNUTKAN, Editör, Ya-Pa Yayınları, İstanbul, ss.33-61, 2003

Problem Çözme Becerilerinin Gelişimi

Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, MÜZEYYEN SEVİNÇ, Editör, Morpa Kültür yayınları, İstanbul, ss.221-229, 2003

Okul Öncesinde Çocuğunun Sosyal Gelişiminde Aile Katılımının Önemi

Marmara Üniversitesi Anaokulu Anasınıfı Öğretmeni El Kitabı Rehber Kitaplar Dizisi, RENGİN ZEMBAT, Editör, Ya-Pa Yayınları, İstanbul, ss.151-173, 1999