Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Methodological? Or Dialectical?: Reflections of Scientific Inquiry in Biology Textbooks

INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Student Views of Teacher Actions in Science Classrooms Designed to Meet Current Reforms

JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION AND TECHNOLOGY, cilt.22, sa.6, ss.974-983, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Lise Son Sınıf Öğrencilerin Bilimsel Sorgulama Anlayışları: Farklı Lise Türlerinin Karşılaştırılması

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.21-47, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Longitudinal Study of a New Science Teacher’xxs Beliefs and Classroom Practices

International Journal of Progressive Education, cilt.16, sa.1, ss.84-99, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Argümana Dayalı Sorgulama Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Argümantasyon Seviyelerine Etkisi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.778-798, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OKUL-ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİME KARŞI TUTUMLARI

international journal of social and humanities Sciences Research, cilt.5, ss.1527-1536, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise öğrencilerinin güncel çevre sorunları hakkındaki algıları İzmir örneği

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.44, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Teaching Mendelian genetics with a virtual Drosophila laboratory

School Science Review, cilt.97, ss.10-15, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Role of Student and Teacher Creativity in Aiding Current Reform Efforts in Science and Technology Education

NATIONAL FORUM OF APPLIED EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL, cilt.25, ss.1-24, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Scientific Inquiry in High School Science Textbooks

UEYAK 2019, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2019

Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyobilimsel Muhakeme Yeteneklerinin Araştırılması

2nd International Congress on Seeking New Perspectives in Education, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2019

Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının genel biyoloji laboratuvarında uygulanması

13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Denizli, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.1-2

International CollaborativeInvestigation of High School Students’ Understandingsof Scientific Inquiry – A Follow Up Study.

National Association for Research in Science Teaching, Georgia, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 08 Mart 2018, ss.65

International CollaborativeInvestigation of High School Students’ Understandingsof Scientific Inquiry – A Follow Up Study

National Association for Research in Science Teaching, Atlanta, Amerika Birleşik Devletleri, 9 - 12 Mart 2018

International Collaborative Investigation of Beginning Seventh Grade Students’ Understandings of Scientific Inquiry

National Association for Research in Science Teaching, San-Antonio, Kuzey Mariana Adaları, 22 - 25 Nisan 2017

History of Science in Turkish Biology Textbooks

International Journal of Arts and Sciences, 1 - 05 Kasım 2016

BİYOLOJİ VE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYOBİLİMSEL KONULARA YÖNELİK TUTUMLARI

12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, ss.53 Creative Commons License

ARGÜMANTASYON UYGULAMALARINDA ÖĞRENCİLERİN GRUP OLARAK ÇALIŞMASININ ARGÜMAN OLUŞTURMA BECERİSİ ÜZERİNE ETKİSİ

12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, ss.162

Turkish postgraduate veterinary science students views about nature of science

3rd International Vetistanbul Group Congress 2016, Sarajevo, Bosna-Hersek, 17 - 20 Mayıs 2016

High School Students Views On Current Environmental Issues

International Conference for Social Sciences and Humanities, Freiburg, Almanya, 1 - 04 Aralık 2015

Towards Developing a Science Teacher Education Program for Environmental Literacy and Sustainability in Turkey

Annual meeting of the American Educational Research Association (AERA), New-York, Amerika Birleşik Devletleri, 24 - 28 Mart 2008

Scientific literacy and the curriculum the Turkish case

Conference of Asian Science Education [CASE2008], Kaohsiung, Tayvan, 20 - 22 Şubat 2008

Bilimin Doğasını Anlamak Evrim Eğitiminde bir Önkoşul

Biyoloji Eğitiminde Evrim Sempozyumu, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

Bilimin Doğası ve Öğretimi

Fen Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları, Behiye AKÇAY, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.400-420, 2019

DELINEATING THE ROLES OF SCIENTIFIC INQUIRY AND ARGUMENTATION IN CONCEPTUAL CHANGE PROCESS

Education Research Highlights in Mathematics, Science and Technology 2017, Mack Shelley,Mustafa Pehlivan, Editör, ISRES, Iowa, ss.113-121, 2017 Creative Commons License

ASTROBİYOLOJİ

BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR, FİKRİYE POLAT, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.343-362, 2017

Öğrenci Merkezli Biyoloji Uygulamaları

Türkiye Alim Kitapları, Saarbrücken, 2016