Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

SOSYOBİLİMSEL MUHAKEME YETENEĞİ ÖLÇEĞİ: TÜRKÇEYE UYARLAMA, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.20, no.79, pp.1060-1078, 2021 (Other Refereed National Journals)

Lise Son Sınıf Öğrencilerin Bilimsel Sorgulama Anlayışları: Farklı Lise Türlerinin Karşılaştırılması

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.21-47, 2021 (Other Refereed National Journals)

A Longitudinal Study of a New Science Teacher’xxs Beliefs and Classroom Practices

International Journal of Progressive Education, vol.16, no.1, pp.84-99, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Argümana Dayalı Sorgulama Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Argümantasyon Seviyelerine Etkisi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, pp.778-798, 2018 (Other Refereed National Journals)

OKUL-ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİME KARŞI TUTUMLARI

international journal of social and humanities Sciences Research, vol.5, pp.1527-1536, 2018 (Other Refereed National Journals)

Lise öğrencilerinin güncel çevre sorunları hakkındaki algıları İzmir örneği

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.44, 2016 (International Refereed University Journal)

Teaching Mendelian genetics with a virtual Drosophila laboratory

School Science Review, vol.97, pp.10-15, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Role of Student and Teacher Creativity in Aiding Current Reform Efforts in Science and Technology Education

NATIONAL FORUM OF APPLIED EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL, vol.25, pp.1-24, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Scientific Inquiry in High School Science Textbooks

UEYAK 2019, İstanbul, Turkey, 26 - 27 October 2019

Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyobilimsel Muhakeme Yeteneklerinin Araştırılması

2nd International Congress on Seeking New Perspectives in Education, İstanbul, Turkey, 26 - 28 October 2019

Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının genel biyoloji laboratuvarında uygulanması

13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Denizli, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.1-2

International CollaborativeInvestigation of High School Students’ Understandingsof Scientific Inquiry – A Follow Up Study.

National Association for Research in Science Teaching, Georgia, United States Of America, 5 - 08 March 2018, pp.65

International CollaborativeInvestigation of High School Students’ Understandingsof Scientific Inquiry – A Follow Up Study

National Association for Research in Science Teaching, Atlanta, United States Of America, 9 - 12 March 2018

International Collaborative Investigation of Beginning Seventh Grade Students’ Understandings of Scientific Inquiry

National Association for Research in Science Teaching, San-Antonio, Northern Mariana Islands, 22 - 25 April 2017

History of Science in Turkish Biology Textbooks

International Journal of Arts and Sciences, 1 - 05 November 2016

BİYOLOJİ VE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYOBİLİMSEL KONULARA YÖNELİK TUTUMLARI

12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016, pp.53 Creative Commons License

ARGÜMANTASYON UYGULAMALARINDA ÖĞRENCİLERİN GRUP OLARAK ÇALIŞMASININ ARGÜMAN OLUŞTURMA BECERİSİ ÜZERİNE ETKİSİ

12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016, pp.162

Turkish postgraduate veterinary science students views about nature of science

3rd International Vetistanbul Group Congress 2016, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 17 - 20 May 2016

High School Students Views On Current Environmental Issues

International Conference for Social Sciences and Humanities, Freiburg, Germany, 1 - 04 December 2015

Towards Developing a Science Teacher Education Program for Environmental Literacy and Sustainability in Turkey

Annual meeting of the American Educational Research Association (AERA), New-York, United States Of America, 24 - 28 March 2008

Scientific literacy and the curriculum the Turkish case

Conference of Asian Science Education [CASE2008], Kaohsiung, Taiwan, 20 - 22 February 2008

Bilimin Doğasını Anlamak Evrim Eğitiminde bir Önkoşul

Biyoloji Eğitiminde Evrim Sempozyumu, Turkey, 3 - 04 May 2007

Books & Book Chapters

Bilimin Doğası ve Öğretimi

in: Fen Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları, Behiye AKÇAY, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.400-420, 2019

DELINEATING THE ROLES OF SCIENTIFIC INQUIRY AND ARGUMENTATION IN CONCEPTUAL CHANGE PROCESS

in: Education Research Highlights in Mathematics, Science and Technology 2017, Mack Shelley,Mustafa Pehlivan, Editor, ISRES, Iowa, pp.113-121, 2017 Creative Commons License

ASTROBİYOLOJİ

in: BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR, FİKRİYE POLAT, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.343-362, 2017

Öğrenci Merkezli Biyoloji Uygulamaları

Türkiye Alim Kitapları, Saarbrücken, 2016