Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bilim ve Sanatın İşbirliği: Güneş Baskı

International Journal of Cultural and Social Studies - Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.4, ss.94-108, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Moda Tasarımcılarının Takı Tasarımı Yaklaşımları

International Journal of Cultural and Social Studies - Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.4, ss.48-69, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Positioning of campuses in terms of satisfaction A research on Marmara University

European Journal of Research on Education, ss.47-53, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Moda Tasarım Eğitiminde Uzaktan Eğitim

I.Uluslararası SANAD Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Aralık 2019 Creative Commons License

Bilim ve Sanatın İşbirliği: Güneş Baskı

III.Uluslararası Avrasya Spor Eğitim ve Toplum Kongresi, Mardin, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2018, ss.46 Creative Commons License

Perspective of Printing Industry To The Technical Textiles: Wallpaper

8th International Istanbul Textile Conferance, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Nisan 2018, ss.368-373 Creative Commons License

Artistic Designs In Technical Textiles

8th International İstanbul Textile Conference - Evolution Technical Textile (ETT2018), April 14-16, 2018, İstanbul, Turkey, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Nisan 2018, ss.304-310 Creative Commons License

Fashion Designers’ Jewelry Design Approaches- (Moda Tasarımcılarının Takı Tasarımı Yaklaşımları)

6th international Conference on Science Culture and Sports 25th and 27th April 2018 Lviv-UKRANIA, Lviv, Ukrayna, 25 - 27 Nisan 2018, ss.82 Creative Commons License

Typographical Study of Sports Brand: Logo Design- Spor Markalarında Tipografik İnceleme: Logo Tasarımı

6th international Conference on Science Culture and Sports 25th and 27th April 2018 Lviv-UKRANIA, Lviv, Ukrayna, 25 - 27 Nisan 2018, ss.93 Creative Commons License

Pop Sanat Üzerinden Giysi Tasarımlarının İncelenmesi

III. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Giresun, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2018, ss.208-209 Creative Commons License

Electronic Textiles (E-Textile) in Fashion Design

8th International Istanbul Textile Conference (Evoluation of Technical Textiles), İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Nisan 2018, ss.357-362 Creative Commons License

3D Revolutıon In The Fashıon Industry

8th International Istanbul Textile Conference (Evoluation of Technical Textiles), İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Nisan 2018, ss.363-368 Creative Commons License

Tüketicilerin Giysi Satın Alma Karar Sürecinde Ambalaj Tasarımının Etkisi

2. INTERNATIONAL PRINTING TECHNOLOGIES SYMPOSIUM PRİNTISTANBUL 2017, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2017, ss.397-414 Creative Commons License

Selimiye Fabrics

III. International Multidisciplinary Congress of Eurasia - Social Educational Sciences ( İMCOFE’2017), Barcelona, İspanya, 27 - 30 Nisan 2017 Creative Commons License

Genç Tüketicilerin Geleneksel Kumaşlara İlişkin Beklentilerinde Şile Bezi Örneği

2nd International Eurasian Conference on Sport, Education, and Society (2. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi), Antalya, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017 Creative Commons License

Entrepreneurial Approaches Of Fashion Design Students

III. International Multidisciplinary Congress of Eurasia - Social Educational Sciences ( İMCOFE’2017), Barcelona, İspanya, 27 - 30 Nisan 2017 Creative Commons License

Bitirme Projesi Dersinin Öğrencilerin Gelişimine ve Çalışma Hayatlarına Etkisi Moda Tasarım Programı Örneği

Hitit Üniversitesi- Uluslararası Geçmişten Geleceğe Sanat Sempozyumu ve Sergisi - UGS, Çorum, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2016, ss.185-198 Creative Commons License

Tekstil İşletmelerinin Sosyal Sorumluluk Kriterleri Açısından Değerlendirilmesi

7.ULUSLARARASI İSTANBUL TEKSTİL KONFERANSI, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Mart 2016, ss.640-654 Creative Commons License

Transfer Print Sublimation The Determination of The Chromatic Aberration on Different Fabric Surfaces

8th International Symposium on Graphic Engineering and Desing, Dhakovica, Sırbistan, 3 - 04 Kasım 2016, ss.141-146

Akıllı Etiket ve Renklerin Sesi

Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi(MİTTO) II. İnovasyon ve Proje Pazarı, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Ekim 2014

Türkiye’nin Turistik Beldelerinde Varolan El Sanatlarının Yeniden Yorumlanması ve Özgün Ürünlere Dönüştürülmesine Yönelik Bir Çalışma

Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (MİTTO) II. İnovasyon ve Proje Pazarı Etkinliği, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Ekim 2014

Tasarımdan Seri İmalata

Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (MİTTO) II.Proje Pazarı Etkinliği, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Ekim 2014

Moda Medya Tasarım Ofisi

Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (MİTTO) II.İnovasyon ve Proje Pazarı Etkinliği, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Ekim 2014

Etkin Bir Mesleki Eğitim İçin Uygulamalı Takı Teknolojisi Programı Öğrencilerinin Sektörel İşbirliğinden Beklentileri

1st International Jewellery-Jewellery Design and Educational Symposium, Aydın, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2009, ss.137-147

Hazır Giyim Sektöründe Akıllı Giysiler

Niğde Tekstil Sempozyumu, Niğde, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2008, ss.256-268

A study on Social Accountabbility SA8000 Social Responsibility Standart and Adaptability in Textile Sector

1st Istanbul Internaional Textile and Textile Machinery Congress, İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Haziran 2006, ss.84-85

Novel Approach to Production Planning Applied to Apparel Sector

5th International İstanbul Textile Conferance, 19–21 May 2005, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2005, ss.97

Evaluation of the Recent Situation and Evaluation of Turkish Baby and Children Wear Sector

5th Internaional İstanbul Textile Conferance, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2005

Meslek Yüksekokulun Öğrencilerinin Mesleki Alan Yönelimleri

IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2004

Ders uygulama Yönteminin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkileri

IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2004

Sınavsız Geçiş Sisteminin Hazır Giyim Programı Öğrencileri Üzerindeki Etkileri

II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2003, ss.183-192

Hizmet İçi Eğitim Sisteminin Hazır Giyim İşletmelerinde Uygulanması

III. International Education Technologies Symposium and Fair, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 28 - 30 Mayıs 2003, ss.446-452

Tekstil Örme İşletmelerinde Hizmet İçi Eğitime Yönelik Kullanılan Teknolojik Ekipmanların Çalışanların Algılamaları Üzerindeki Etkileri

III. International Education Technologies Symposium and Fair, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 28 - 30 Mayıs 2003, ss.978-984

Hazır Giyim Programı

I. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Ekim 2001, ss.385-387

Meslek Yüksekokullarında Dikey Geçişin Yeri

I. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Ekim 2001, ss.31-36

Turkic Ties Transforming Central Asia

76th World Conferance of The Textile Institute, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Mayıs 1995