Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effects of logic replacement in coal-mining disaster: the case of Soma

MANAGEMENT RESEARCH REVIEW, cilt.39, ss.1146-1166, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Cross Sectoral Analysis of Environmental Disclosures in a Legitimacy Theory Context

Journal of Management and Sustainability, cilt.5, ss.20-37, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Algılanan Kişi Örgüt Uyumunun Kişilerarası Çatışma ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, cilt.7, ss.115-124, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Algılanan Kişi Örgüt Uyumunun Kişilerarası Çatışma ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.115-124, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Effect of Positive Psychological Capital on the Task Performance and Contextual Performance

INTERNATIONAL EMI ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL SCIENCES CONGRESS, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Kasım 2019, ss.1687-1697

The Effects of Cultural Distance and Institutions on Foreign Direct Investment Choices Evidence from Turkey and China

ICBM 2015: 17th International Conference on Business and Management, Tokyo, Japonya, 28 - 30 Mayıs 2015

An Asessment of The Diversification Performance Linkage An Empirical Comparison Between Turkish and Italian Firms

9th Eurasian Business and Economics Society (EBES) Conference, ROMA, İtalya, 11 - 13 Ocak 2013, ss.2319-2328

Kitap & Kitap Bölümleri

Bilişim Sistemleri Açısından Örgütler

Örgütlerin Yönetimi, Prof.Dr.Ali AKDEMİR, Editör, Beta Yayınevi, İstanbul, ss.683-703, 2018