Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • İşletme

  • Yönetim ve Organizasyon

  • İnsan Kaynakları Yönetimi

  • İşletme Yönetimi

  • Yönetim Bilişim Sistemleri

  • Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi