Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İlkokul Öğretmenlerinin Görsel Sanat Dersindeki Üç Boyutlu Çalışmalara İlişkin Materyal Kullanımı Sabundan Heykel Örneği

IJAEDU- Uluslararası E-Eğitimde Gelişmeler Dergisi, cilt.2, ss.383-393, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sanat Eğitiminde Materyal Ruhu Sabundan Heykeller

Akademik Bakış, ss.1-9, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

In Art Education, Soul of Materials: Soap Sculptures

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.106, ss.1450-1454, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yansımanın Biçimleniş Ruhu

Evde Hobi Yaratıcı Kadının Dergisi, ss.81, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Combining Forms and their Issues in Writing Education

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi (Mediterranean Journal of Educational Research), ss.306-309, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Left-Handedness in the Act of Writing

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi (Mediterranean Journal of Educational Research), ss.310-314, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Ellerinden Sabundan Heykeller

Evde Hobi Yaratıcı Kadının Dergisi, ss.80, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Sanat Bilinci

Evde Hobi Yaratıcı Kadının Dergisi, ss.98, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Yazı Materyali: Defterler

Aylık Sevgi Dergisi Yesevi, ss.25, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Sanat Kültüründe Değişim

Evde Hobi Yaratıcı kadının dergisi, ss.69, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Prof Dr Ali ALPARSLAN anıldı

Yesevi Aylık Sevgi Dergisi, ss.9, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Yesevi Işığının Pırıltısı

Yesevi Aylık Sevgi Dergisi, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Simetri ve Simetrik Görünümler

YOM Türk Dünyası Kültür Dergisi, ss.77-83, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Bir Sanat Kültürü mü

Yesevi Aylık Sevgi Dergisi, ss.19, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Kalem ve Bilgisayar İkilemi

Yesevi Aylık Sevgi Dergisi, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Osmanlı da Tezhip Sanatı

Anadolu Aydınlar Ocağı İlim Fikir ve Sanat Dergisi, ss.36-42, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Birey ve Öğrenme

Tercüman Gazetesi Işık Köprüsü, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Biçimler Evreninde Bicimler

Tercüman Gazetesi Işık Köprüsü, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Sanat Anlayışının Açılımları

Tercüman Gazetesi Işık Köprüsü, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Bilişimin Açılımı

Tercüman Gazetesi Işık Köprüsü, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Teknolojik Sanat mı

Tercüman Gazetesi Işık Köprüsü, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Sanatın Ufuk Çizgileri

Tercüman Gazetesi Işık Köprüsü, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Tasarımlar Çağı mı

Tercüman Gazetesi Işık Köprüsü, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Kitabın Hayalleri

Tercüman Gazetesi Işık Köprüsü, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Ders Kitapları ve Sanat Bilinci

Tercüman Gazetesi Işık Köprüsü, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Öğretmenlik Ufuklarındaki Gökkuşağı

Tercüman Gazetesi Işık Köprüsü, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Sanat Objesi mi Sanayi Objesi mi

Tercüman Gazetesi Işık Köprüsü, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Sanat ve Sanatsal Karakter

Tercüman Gazetesi Işık Köprüsü, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Tezhip Sanatında Osmanlı Safevi Etkileşimi

Arşiv Dünyası, ss.65-71, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Sanat ve Gerekliliği

Tercüman Gazetesi Işık Köprüsü, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Yaşamda Disiplin

Tecüman Gazetesi Işık Köprüsü, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Klasik Sanatlardaki Derinlik

Tercüman Gazetesi Işık Köprüsü, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Toplumsal Sorumluluk Bilinci

Tercüman Gazetesi Işık Köprüsü, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Geleceğin Toplumunda Eğitim

Tercüman Gazetesi Işık Köprüsü, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Çocuklarımız ve Sanat Bilinci

Tercüman Gazetesi Işık Köprüsü, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Eğitimin Önceliği Bilgi mi Karakter mi

Tercüman Gazetesi Işık Köprüsü, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Yazının Yüceliği

Tercüman Gazetesi, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Türk Ailesi ve Kadın

Tercüman Gazetesi Işık Köprüsü, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Gurbetteki Dünya

Tercüman Gazetesi, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Boğazdaki Güneş Kuleli

Ayna Edebiyat ve Kültür Dergisi, ss.20-21, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Safevi Devri Tezhip Sanatında Tığlar

Basım Dünyası, ss.18-20, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Türklerdeki İnce Sanat Dalı Ciltçilik

Basım Dünyası, ss.26-29, 1998 (Hakemsiz Dergi)

Tezhip ve Sanatkarı

Basım Dünyası, ss.42-43, 1995 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yazı Öğretiminde Harflerin Eylem Türleri Bitişik Eğik El Yazısı Örneği

International Symposium on Social Sciences and Educational Sciences - Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu (USVES), Malatya, Türkiye, 9 - 10 Ekim 2020, ss.1-2

Öğretmen Adaylarının ”Kadın Öğretmen” Algısı

III. Ulusal Kadın Sempozyumu, Yalova, Türkiye, 8 - 09 Mart 2019

Öğretmen Adaylarının Diksiyon Hataları İle İlgili Farkındalıkları

2.Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2018

Öğretmen Adaylarının İlkokuma- Yazma Sorunları İle İlgili Kavram Farkındalıkları

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2018

Preservice Teachers’xx Visual Perceptions of Teaching Profession- Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görsel Algıları

1.st International Congress on Seeking New Perspectives in Education- 1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2018, cilt.1, ss.361-362

Öğretmen Adaylarının Dik Temel Yazı ABECE Fontu İle İlgili Görüşleri

I. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2018, cilt.1, ss.348-350

Güzel Yazı Öğretiminde Rakam Kavramı

I. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2018, cilt.1, ss.155-157

Görsel Sanat Eğitiminde Sponsorluk

III. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Üsküp, Makedonya, 6 - 09 Temmuz 2017, ss.168-170

Yazı Öğretiminde Kalem Tutma Teknikleri ve Eylemleri

16th International Primary Teacher Education Symposium, Girne, Kıbrıs (Kktc), 8 - 11 Mayıs 2017

Yazı Eyleminde Satır Çizgisi Kavramı

16th International Primary Teacher Education Symposium, Girne, Kıbrıs (Kktc), 8 - 11 Mayıs 2017

Latin Asıllı Türk Alfabesinin Yazım Zorlukları

26.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017

İlkokul 1-4 sınıf Öğretmenlerinin Disleksi İle İlgili Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi

26.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017

Levels of Student Candidates Regarding Script Italic Handwriting Alphabet(Öğretmen Adaylarının Bitişik Eğik El Yazısı İle İlgili Düzeyleri)

International Conference on Best Practices and Innovations in Education, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2015, ss.43

Spirit of Material in Art education Eva Desing

International Conference on Best Practices and Innovation in Education, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2015, ss.58

Linear Analysis of Latin Origin Turkish Alphabet Script Italic Hand Writing Example

International Education Tecnology Conference, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2015, ss.675-688

Temel Eğitimde Yazı Öğretimi

Temel Eğitim Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 16 Nisan 2014, ss.207-215

Combining Forms and their Issues in Writing Education

New Trends on Global Education Conference, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 24 - 26 Eylül 2012, ss.306-309

Left Handednes in The Act of Writing

New Trends on Global Education Conference, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 24 - 26 Eylül 2012, ss.310-314

The Melodic Structure of Latın Orıgın Turkısh Alphabet Latin Asıllı Türk Alfabesinin Melodik Yapısı

I.International Congress on Curriculum and Instruction, Eskişehir, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2011, ss.361

On the use of Blackboards by Teachers and Condidate Teachers Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Yazı Tahtasını Kullanımına Dair

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Nisan - 02 Mayıs 2010, ss.1165-1174

Polygonal examples in art education from point to line

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.3619-3621 identifier identifier

Consciousness of writing, spelling errors and their causes in Turkish alphabet

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 Şubat 2009, cilt.1, ss.1353-1356 identifier identifier

Social Responsıbılıtyin Future s School Geleceğin Okulunda Toplumsal Sorumluluk

II. International Balkan Education Congress- 2. Uluslararası Balkan Eğitim Kongresi, Edirne, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2004, cilt.1, ss.591-594

On the use of Blackboards by Teachers and Cdndidate Teachers Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Yazı Tahtasını Kullanımına Dair

The Second International Cngress of Educational Research-II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Nisan - 02 Mayıs 2010

Fethin 550 Yılında İstanbul Nakışhaneleri

Tarihi Kültürü ve Sanatıyla Eyüp Sultan Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2003, ss.242-249

Grafik Etkinlikten Perspektife

Uluslararası Katılımlı 2000 li Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2002, ss.54-55

Levni

Tarihi Kültürü ve Sanatıyla Eyüp Sultan Sempozyumu VI, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2002, ss.284-291

Nigari nin Şairliği

Tarihi Kültürü ve Sanatıyla Eyüp Sultan Sempozyumu VI, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2002, ss.400-401

Psikoloji Ekollerinin Çocuk Resmine Bakışları

IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Erzurum, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2000

Çocuk Resmi ve Çocuk Düşüncesi

I. İstanbul Çocuk Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Haziran 2000, ss.401-408

Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Öğrencilerinin Sanat Eğitiminde Öğrenme Artışlarının Çözümlenmesi

II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2000, ss.762-764

Cultural Crossing and Art Ottoman and Safavid Illumination Kültürel Kesişmeler ve Sanat Osmanlı Safevi Tezhibi

Gelenek, Kimlik, Bireşim: Kültürel Kesişmeler ve Sanat, Uluslararası Sempozyum, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2005

Time and Plus Relations in Visual Arts Education Görsel Sanat Öğretiminde Mekan ve Zaman İlişkileri

7th Europen Regional Congress- Uluslararası Sanat Yolu ile Eğitim Kurumu VII. Avrupa Bölgesel Kongresi, İstanbul-Kapadokya, Türkiye, 1 - 06 Temmuz 2004, ss.107-117

Türk Kültüründe Tezhip Osmanlı Safevi Tezhibi

Uluslararası VI.Türk Kültürü Kongresi, Ankara, Türkiye, 21 - 26 Kasım 2005, cilt.3, ss.1513-1535

The Evalution of the Ottoman Safevian Arts in The Aspect of Cultural Interaction Kültürlerarası Etkileşim Açısından Osmanlı Safevi Sanatlarının Değirlendirilmesi

Fourth Balkan Congress Education, The Balkans,Europe- IV. Balkan Eğitimi Kongresi, Stara-Zagora, Bulgaristan, 22 - 24 Haziran 2007, cilt.3, ss.304-307

Polygonal Examples in Art Education Form Point to Line Noktadan Çizgiye Sanat Öğretiminde Çokgenli Örneklendirmeler

Wrld Conference on Educational Sciences, İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.1, ss.302

Educational Applications About Turkish Art Rumi Motif Pattern Türk Sanatı İle İlgili Eğitim Öğretim Uygulamaları Rumi Motifi Örneği

The 5th International Balkan Education and Science Congress- Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Edirne, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2009, cilt.2, ss.404-405

Kitap & Kitap Bölümleri

Handwriting and its role in Teacher Education

Contemporary Approaches in Education, Kevin Norley - Mehmet Ali İcbay - Hasan Arslan, Editör, Peter Lang, Frankfurt, ss.77-84, 2015

Tezhip Bulmaca

TRT Çocuk Dergisi, AKBAL Ahmet, YILDIZCI Bekir, SOYSAL Can, ÖZBAY Derya Işık, Editör, BİLTUR Basım Yayın ve Hizmet A.Ş., İstanbul, ss.58, 2011

Sanatçılar- Nermin Özcan ÖZER-Sonsuzluk-Gizem-Klasik Tezhip

Tezhip Buluşması, Barış AVŞAR, Editör, Lale Organizasyon, İstanbul, ss.144-147, 2009

Ansiklopedide Bölümler

Bilirkişi Raporları

Diğer Yayınlar