Duyurular & Dokümanlar

Bülbül Yuvası adlı eser USVES
Diğer
9.10.2020

http://usves.com/sergi2.php

Bülbül Yuvası.jpeg Creative Commons License

Varaktaki Canlılık adlı eser USVES
Diğer
9.10.2020

http://usves.com/sergi2.php

Varaktaki Canlılık.jpeg Creative Commons License

IV. Anadolu Kongresi Kapsamında Anadolu'da Çağdaş Sanat Sergisi- Uluslararası Jürili Multidisipliner Online Sergi
Sunum
25.07.2020
Latin Alfabesinin Çizgisel Analizi (Bitişik Eğik El Yazısı Örneği)
Sunum
6.06.2012

https://taset.web.tv/embed/tjbsgxt5uxs