Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Implementation and Effectiveness of GIS-Based Projects in Secondary Schools

JOURNAL OF GEOGRAPHY, vol.112, no.5, pp.214-228, 2013 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

The Level of Realizing Geographical Skills in Geography Lessons

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.11, no.4, pp.2166-2172, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier

USING GIS BASED PROJECTS IN LEARNING STUDENTS HELP DISABLEDPEDESTRIANS IN THEIR SCHOOL DISTRICT

European Journal of Geography, vol.2, pp.48-61, 2011 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

Coğrafya Dersi Öğretim Programı Değişim ve Süreklilik Becerisine Yönelik Öğretmen Algısının İncelenmesi

lnternational Journal of Geography and Geography Education, no.44, pp.18-37, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Suriyelilerin Yerleşme ve Entegrasyonunda Kahramanmaraş’ın Yeri

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Sciences, vol.8, no.53, pp.526-548, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Evaluating in-Servıce GIS Training for Geography Teachers Based on G-Tpack Model

lnternational Journal of Geography and Geography Education, no.44, pp.112-123, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Analysis of Opportunıtıes and Challenges Towards the Afghan immıgrants in Turkey

lnternational Journal of Geography and Geography Education, no.43, pp.159-172, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Marmara Coğrafya Dergisi’nin Coğrafya Disiplinine Literatür Bağlamında Katkısı

TALİD, vol.18, no.35, pp.325-346, 2020 (Other Refereed National Journals)

Okul Öncesi Eğitim Döneminde ÖğrencilereKazandırılabilecek Coğrafi Kazanımlar veDeğerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, no.46, pp.187-202, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

ORTA DOĞULU LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜNDE BÖLGESEL LİDERLİĞİN GELECEĞİ VE TÜRKİYE’NİN DURUMU

lnternational Journal of Geography and Geography Education (IGGE), pp.69-90, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

An evaluation of occupational ethical values of geography teacher candidates in Turkey

Educational Research and Reviews, vol.32, pp.68-73, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Endonezya Cumhuriyeti’xxnin Coğrafi Özellikleri

Yeni Türkiye, pp.211-235, 2017 (Non-Refreed Journal)

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA BİR COĞRAFİ BECERİ ÖNERİSİ: MEKÂNSAL DÜŞÜNMEBECERİSİ

Marmara Coğrafya Dergisi, vol.35, pp.13-20, 2017 (Other Refereed National Journals)

Misak-ı Milli Coğrafyasında Enerji Stratejileri

Yeni Türkiye, vol.23, pp.840-864, 2017 (Non-Refreed Journal)

COĞRAFYA DERS KİTAPLARINDA HAZIRLIK ÇALIŞMALARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ

Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), pp.1-8, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortadoğu Coğrafyasında Enerji Stratejileri

Yeni Türkiye, vol.1, pp.443-452, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Coğrafya Derslerinde Beyin Temelli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Tutumlarına Etkisi

Marmara Coğrafya Dergisi, pp.61-73, 2015 (Other Refereed National Journals)

Coğrafya Derslerinde Harita Becerisine Yönelik Uygulamaların Öğrenci Tutumlarına Etkisi

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, pp.16-41, 2012 (Other Refereed National Journals)

Thought development in geography teaching

world applied Science, vol.4, pp.70-74, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

9 Sınıfta Dilsiz Haritaların Kullanımına Yönelik Aktivite Önerileri Marmara Coğrafya Dergisi

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, vol.17, no.17, pp.45-67, 2008 (Other Refereed National Journals)

Okulöncesi Öğretmenliği Programlarında Coğrafya Derslerinin Gerekliliğinin İrdelenmesi

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, pp.17-28, 2006 (Other Refereed National Journals)

Coğrafya öğretiminde oluşturmacı öğretim yönteminin öğrencinin akademik başarısına etkisi

Marmara Coğrafya Dergisi, pp.105-127, 2006 (Other Refereed National Journals)

Mesleki Açıdan coğrafyanın önemi ve türkiye de kullanımı

Marmara Coğrafya Dergisi, 2002 (Other Refereed National Journals)

Coğrafya Dersinin Temel Öğretim Sorunları,

Marmara Coğrafya, 2002 (Other Refereed National Journals)

Coğrafya eğitim ve öğretiminde fotoğrafların önemi

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, pp.9-25, 2002 (Other Refereed National Journals)

COĞRAFYA EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNDE HARİTALARIN ÖNEMİ

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, vol.1, pp.9-25, 2002 (Other Refereed National Journals)

Okulöncesi Eğitim Programında Öğrencilere Kazandırılan Coğrafya Eğitimi

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, pp.87-100, 2001 (Other Refereed National Journals)

İlkoğretim Okullarında Coğrafya Eğitim ve Oğretimi

Marmara Coğrafya Dergisi, pp.31-48, 2001 (Other Refereed National Journals)

Gediz Akarsuyu Havzasının Biyolojik Özellikleri ve Balıkçılık

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, pp.309-322, 1997 (Other Refereed National Journals)

1 Ekim 1995 Dinar Depremi

Marmara Coğrafya Dergisi, vol.1, pp.63-102, 1996 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Coğrafya Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğiyle İlgili EtikOlmayan Mesleki Davranış Algıları

1. ULUSLARARASI EĞİTİMDE YENİ ARAYIŞLAR KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 11 - 12 May 2018, pp.74-77

Coğrafya Öğretiminde Ders Kitaplarının Özellikleri Nasıl Olmalıdır?

1. ULUSLARARASI EĞİTİMDE YENİ ARAYIŞLAR KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 11 May 2018 - 12 May 2011, pp.70-74

ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEYE OLAN YANSIMALARI

ULUSLARARASI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VE AKREDİTASYON KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 19 - 20 May 2017

COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİMİNDE LİSANS PROGRAMLARININ ETKİSİ

ULUSLARARASI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VE AKREDİTASYON KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 19 - 20 May 2017

Öğretmen Adaylarının Etik Değer Beklentileri

Uluslararası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamları Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 20 May 2017, pp.76

Coğrafya Ders Kitaplarında Hazırlık Çalışmaları Nasıl Olmalıdır

Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, 2 - 04 June 2016

Ergene Akarsuyu Havzası nın Hidrolojik Potansiyeli

28. Coğrafya Meslek Haftası, Geçmişte, Günümüze ve Gelecekte Trakya, Edirne, Turkey, 8 - 10 June 1998, pp.120-133

Books & Book Chapters

Bitki Örtüsü Okuryazarlığı

in: Eğitimde Coğrafya Okuryazarlığı-I, Ramazan Sever, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.258-285, 2022

Harita Becerileri

in: Bilginin Görsel İfadesi: Haritalar, Koç, Hakan; Ergün, Abdülkadir, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.387-420, 2021

Doğal Afetlerde Planlama

in: Coğrafi Planlama, Doğan, Mesut; Aydın, Fatih; Köse, Mustafa, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.265-280, 2021

Afetler ve Afet Yönetimi

Aktif Yayınevi, İstanbul, 2020

Beşeri Afetler

in: Afetler ve Afet Yönetimi, Ramazan Sever, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.80-144, 2019 Creative Commons License Sustainable Development

Coğrafya Öğretimi

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2014 Creative Commons License

Coğrafya öğretiminde ölçme ve değerlendirme nasıl olmalıdır?

in: Coğrafya Öğretiminde Yöntem ve Yaklaşımlar, R.Özey A. Demirci, Editor, Aktif Yayınevi, İstanbul, pp.275-321, 2008