Coğrafya Öğretimi


Creative Commons License

Ünlü M.

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2014

  • Yayın Türü: Kitap / Mesleki Kitap
  • Basım Tarihi: 2014
  • Yayınevi: Pegem A Yayıncılık
  • Basıldığı Şehir: Ankara

Özet

Coğrafya eğitim ve öğretimi;

doğal ve beşeri unsurları tanıtarak onları doğru ve etkin kullanan, yaşadığı alandan küresel ölçeğe kadar çevresini önemseyen, millî değerlere bağlı, vatanını koruyan ve bu anlamda sorumluluk duygusuna sahip bireyler yetiştirmeyi hedefler. Coğrafyayı öğrenen bireyler insan ve doğa süreçleriyle oluşan ekolojik, ekonomik, sosyal ve siyasi ilişkileri coğrafî bilinçle sorgulayan kişiler olurlar.

“Coğrafyayı yaşamak için gerektiği kadar, anlaşmak, savaşmak ve ölmek için de bilmek gereklidir”. Bu bilince sahip bireylerin yetişmesi ve yetiştirilmesi için coğrafya öğretiminde rehber olacak bir eser niteliğindeki bu kitap; coğrafya öğretmenliği ve coğrafya pedagojik formasyon öğrencilerinin “Özel Öğretim Yöntemleri” derslerindeki ihtiyacı da karşılayacaktır.

Bu çalışma sadece öğrencilerin değil aynı zamanda öğretmen adaylarının, coğrafya öğretmeni olarak görev yapan öğretmen ve akademisyenlere başvuru kaynağı olacaktır.