Asst. Prof.

MAKBULE KALI SOYER


Ataturk Faculty of Education

Educational Sciences

Department of Guidance and Psychological Counseling

Dissertations

2001

2001

Doctorate

Üniversite öğrencilerinin toplumsal ilgi düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

1992

1992

Postgraduate

Üniversite öğrencilerinin sosyal içedönüklük ve dışadönüklük kişilik özelliğinin uyum düzeylerine etkisi

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2003 - 2008

2003 - 2008

Assistant Professor

Marmara University, Faculty Of Health Education

2001 - 2003

2001 - 2003

Lecturer

Marmara University, Faculty Of Health Education

1994 - 2001

1994 - 2001

Lecturer

Gazi University

Advising Theses

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2015

2015

Visual Literacy, Psychological Counseling and Phototherapy: A Model Application

KALI SOYER M.

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.40, no.181, pp.231-240, 2015 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2019

2019

Undergraduates’ Achievement Goal Orientations, Academic Self-Efficacy and Hope as the Predictors of Their Learning Approaches

KALI SOYER M. , KIRIKKANAT B.

european journal of educational reseach, vol.8, pp.99-106, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

2016

2016

Adaptation of The Academic Coping Strategies Scale in Turkey A Study With Undergraduates

KIRIKKANAT B., KALI SOYER M.

International Journal of Teaching and Education, vol.4, pp.26-44, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

The academic Behavioral confidence scale The adaptation study with Turkish undergraduates

KIRIKKANAT B., KALI SOYER M.

INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNICAL RESEARCH APPLICATIONS (IJTRA), vol.30, pp.11-20, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

Marmara üniversitesi öğrencilerinde ve öğretim üyelerinde sigara alışkanlığı ve durağan maliyet ilişkisi

KAPTANOĞLU A., POLAT M. G. , KALI SOYER M.

yüksek öğretim ve bilim dergisi, vol.2, no.2, pp.119-126, 2012 (Other Refereed National Journals)

2012

2012

Marmara Üniversitesi Öğrencilerinde ve Öğretim Üyelerinde Sigara Alışkanlığı ve Durağan Maliyet İlişkisiİçindekiler

KAPTANOĞLU A., POLAT M. G. , KALI SOYER M.

Higher Education And Science, vol.2, no.2, pp.119-125, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

2008

2008

İstanbul daki Özel Hastanelerde Çalışan Yöneticilerde İş Doyumu Tükenmişlik

KALI SOYER M.

buca eğitim fakültesi dergisi, vol.23, no.23, pp.129-136, 2008 (Other Refereed National Journals)

2007

2007

Ergenlerin Umutsuzluk Düzeyinin Bazı Sağlık Davranışları Açısından İncelenmesi

KALI SOYER M. , AVCI S.

çağdaş eğitim, vol.32, pp.28-35, 2007 (Other Refereed National Journals)

2007

2007

Ergenlerin umutsuzluk düzeylerinin bazı sağlık davranışları açısından incelenmesi

KALI SOYER M. , AVCI S.

Çağdaş Eğitim Aylık Eğitim - Öğretim Dergisi, vol.32, no.343, pp.28-33, 2007 (Other Refereed National Journals)

2005

2005

Çalışan çocukların problemleri

KALI SOYER M. , ŞENTÜRK G. E.

eğitim bilimleri dergisi, vol.22, pp.219-232, 2005 (Other Refereed National Journals)

2004

2004

Toplumsal İlgi ölçeğinin Uyarlanması Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

KALI SOYER M.

türk psikolojik danışma ve rehberlik dergisi, vol.3, pp.29-35, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Bir grup yetişkinde çocukluk dönemi örselenme yaşantılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

ŞENOL A., KALI SOYER M.

9. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 15 - 17 November 2019

2015

2015

Evli Bireylerin Ego Durumları İle Evlilik Uyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

yılmaz e., KALI SOYER M.

13.ulusal pdr kongresi, Mersin, Turkey, 7 - 09 October 2015, pp.102-105

2015

2015

Akademik başa çıkma stratejileri ölçeği nin türkçe ye uyarlama çalışması

KIRIKKANAT B., KALI SOYER M.

13.ULUSAL PDR kongresi, Mersin, Turkey, 7 - 09 October 2015, pp.199-202

2015

2015

UNDERGRADUATES ACHIEVEMENT GOAL ORIENTATIONS ACADEMIC SELF EFFICACY AND HOPE AS THE PREDICTORS OFTHEIR LEARNING APPROACHES

KALI SOYER M. , KIRIKKANAT B.

16 September 2015, 19th International Academic Conference, Florence, 16 September 2015 - 19 November 2016

2015

2015

The Academic Behavioral Confidence Scale The Adaptation Study with Turkish Undergraduates

KIRIKKANAT B., KALI SOYER M.

4th International Conference on Teaching ,Education and Learning (ICTEL), İstanbul, Turkey, 16 - 17 August 2015, pp.50-51

2013

2013

Grupla psikolojik danışmada biblioterapinin huzurevindeki yaşlı bireylerin depresyon düzeylerine etkisi

KALI SOYER M. , KARDAŞ S.

İstanbul 2013 Dünya Psikolojik Danışma Kongresi (Uluslar Arası Danışmanlık Derneği Ve Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Derneği XII. Ulusal PDR Kongresi işbirliği ile), İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2013, pp.268-271

2012

2012

Grupla Yapılan Psikolojik Bilgilendirme Ve Müdahalenin Depremzede Çocukların Stres Tepkisine Etkisi

KALI SOYER M. , deniz ç.

21. ulusal eğitim bilimleri kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 September 2012, pp.206

2011

2011

Resilience, Coping and Hope Among Turkish Young Adults Experiencing Stressfull Life Events

AKBAĞ M. , KALI SOYER M.

32nd International Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR), Münster, Germany, 18 - 20 July 2011, pp.100

2011

2011

Resılıence Copıng And Hope Among Turkısh Young Adults Experıencıng Stressfull Lıfe Events

AKBAĞ M. , KALI SOYER M.

32nd International Conference of the Stress and Anxiety Research (STAR), Münster, Germany, 18 - 20 June 2011

2010

2010

Üniversite Öğrencilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Problem Çözme Beceri Algıları

KALI SOYER M. , aysel b.

İnternational conference on new trends in educations and their implications, Antalya, Turkey, 11 - 13 November 2010, pp.307-315

2010

2010

İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin arzularına yönelik bir çalışma

KALI SOYER M. , müzeyyen d., arzu ç., yıldız f., mine d.

12.Rehberlik Sempozyumu: Yaşam ve eğitim, İstanbul, Turkey, 27 - 29 March 2010, pp.132-140

2009

2009

Immigration Urbanisation And Community Centers As An Example Of Istanbul Yakacik Community Center

KALI SOYER M. , hüseyin b., sibel y. k.

South Eastern European Regional Conference Of Psychology, Sofija, Bulgaria, 30 October - 01 November 2009

2009

2009

aile özelliklerine göre ergenlerde benlik algısı ve aile işlevleri algısı

KALI SOYER M.

uluslararası 5. eğitim ve bilim kongresi:günümüzde balkanlarda eğitim, Edirne, Turkey, 1 - 03 October 2009, vol.1, pp.331-334

2009

2009

The students anxiety level and coping style prepering stage unıversıty entrance exam

KALI SOYER M.

5 th İnternational Balkan education and science congress: Education in Balkans Today., Edirne, Turkey, 1 - 03 October 2009, vol.1, pp.334-337

2007

2007

Üniversite öğrencilerinde riskli davranışların bazı değişkenlere göre incelenmesi

KALI SOYER M.

4.Ulusal Bağımlılık kongresi ve etkinlikler haftası, İzmir, Turkey, 29 November - 02 December 2007, pp.246-249

2007

2007

Lise öğrencilerinin duygusal zeka düzeylerine göre stresle başaçıkma sitillerinin incelenmesi

KALI SOYER M. , tuncay a.

IX. Ulusal Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 19 October 2007, pp.342

2007

2007

Hastane Yöneticilerinde iş doyum düzeylerine göre tükenmişlik

KALI SOYER M. , uzun s.

IX. Ulusal Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 19 October 2007, pp.191

2007

2007

Lise Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeylerine göre Stresle Başa Çıkma Stillerinin İncelenmesi.

KALI SOYER M. , AKINCİ T.

IX. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi.., Turkey, 1 - 02 May 2007

2006

2006

Yaygın Eğitime Devam Eden Gençlerde Sigara Alkol Ve Bağımlılık Yapan Madde Kullanımı

KALI SOYER M. , burcu t. ç.

3. Ulusal Bağımlılık Kongresi ve Etkinlikler haftası., İstanbul, Turkey, 14 - 17 December 2006, vol.7, pp.69

2005

2005

çalışan çocukların problemleri

KALI SOYER M. , ŞENTÜRK G. E. , tuncay a.

VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Malatya, Turkey, 21 - 23 September 2005, pp.18

2005

2005

Çalışan Çocukları Tanılama Ve Duygu Durumlarının İncelenmesi

KALI SOYER M.

VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Malatya, Turkey, 21 - 23 September 2005, pp.17

2003

2003

Ergenlerin umutsuzluk düzeylerinin bazı sağlık davranışları açısından incelenmesi

KALI SOYER M. , AVCI S. , TUNCAY A.

VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Turkey, 9 - 11 July 2003

2003

2003

Toplumsal İlgi Ölçeğinin Geliştirilmesi Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması

KALI SOYER M.

XII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Malatya, Turkey, 9 - 11 July 2003, pp.33

2003

2003

Ergenlerin Umutsuzluk Düzeylerinin Bazı Sağlık Davranışları Açısından İncelenmesi.

KALI SOYER M. , AVCI S. , AKINCİ T.

IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi., Turkey, 01 February 2003

Books & Book Chapters

2018

2018

yaratıcılık

KALI SOYER M.

in: YARATICILIK VE YARATICI ETKİNLİKLER EL KİTABI:yaş dönemlerine göre, makbule kalı soyer, Editor, nobel, Ankara, pp.1-24, 2018

2014

2014

bilişsel gelişim

KALI SOYER M. , BAKİOĞLU A. , EKŞİ H., AKINOĞLU O. , AKBAĞ M., AVCI S. , et al.

in: eğitim psikolojisi, ayşen bakioğlu, Editor, nobel, İstanbul, pp.35-65, 2014


Citations

Total Citations (WOS): 5

h-index (WOS): 1