Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2013 - 2017 Doç.Dr.

  Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

 • 2016 - 2016 Doç.Dr.

  Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

 • 2014 - 2014 Doç.Dr.

  The University Of Houston, Engineering , Chemical And Biomolecular Engineering

 • 2013 - 2013 Doç.Dr.

  The University Of Houston, Engineering , Chemical And Biomolecular Enginering,

 • 2001 - 2011 Yrd.Doç.Dr.

  Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

 • 1997 - 2001 Yrd.Doç.Dr.

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

 • 1986 - 1997 Araştırma Görevlisi

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2006 - 2009 Bölüm Başkan Yardımcısı

  Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Temel Kimya

 • Lisans Temel Kimya II

 • Yüksek Lisans Çözeltilerin Fizikokimyasal Özellikleri II

 • Lisans Temel Kimya I

 • Lisans Genel Kimya

 • Lisans Fizikokimya laboratuvarı I

 • Lisans Adli Kimya

 • Lisans Organik Kimya

 • Lisans Yaşamımızdaki Kimya

 • Lisans Çekirdek Kimyası

 • Yüksek Lisans Güneş pili

 • Yüksek Lisans Potansiyometrik ve Kondüktometrik Titrasyon Yöntemleri

 • Yüksek Lisans Fizikokimyada Özel Konular I

 • Yüksek Lisans Fizikokimyada özel Konular II

 • Yüksek Lisans Su kimyasında özel konular

 • Yüksek Lisans Termodinamik denge sabitlerinin tayini

 • Yüksek Lisans Çözeltilerin Fizikokimyasal Özellikleri I

 • Yüksek Lisans Besin Fizikokimyasında Özel Konular

 • Lisans Çekirdek Kimyası

 • Lisans Besin Kimyası ve Analizleri

 • Lisans Genel Kimya II lab.

 • Lisans Temel Kimya II

 • Lisans Çekirdek Kimyası

 • Lisans Besin Kimyası ve Analizleri II

 • Lisans Fizikokimya II

 • Lisans Genel Kimya II

 • Lisans Temel Kimya I

 • Yüksek Lisans Zayıf asit ve bazların termodinamik asit sabitlerinin tayini

 • Lisans Genel Kimya (Sınıf Öğretmenliği)

 • Lisans Kimyasal kinetik

 • Lisans Elektrokimyasal yöntemler

 • Lisans Kimya üretiminde emniyet

 • Lisans Genel Kimya II

 • Lisans Genel Kimya II

 • Lisans Genel Kimya Laboratuvarı II

 • Lisans Genel Kimya I

Yönetilen Tezler