Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Electronic absorption study on acid-base equilibria for some pyrimidine derivatives containing semi- and thiosemicarbazone moiety

SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, cilt.75, ss.728-733, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Protective Effect of Amino Acids on the Copper(II)-Catalyzed Autoxidation of Ascorbic Acid

JOURNAL OF FOOD AND DRUG ANALYSIS, cilt.16, ss.46-53, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Ultraviolet-visible study of tautomeric behavior of some carbonyl and thiocarbonyl pyrimidine derivatives: Experimental evidence of enolization and thioketonization

SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, cilt.71, ss.175-185, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Potentiometric investigation of acid-base equilibria of two new pyrimidine derivatives in various methanol-water media

JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, cilt.71, ss.43-54, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Electrochemical behavior of some new pyrimidine derivatives

JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, cilt.69, ss.689-703, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DISCOVERY OF THE LAST ACIDITY CONSTANTS: FINAL SITUATION OF THE ACID-BASE EQUILIBRIA FOR A NOVEL PYRIMIDINE AND THIOPYRIMIDINE

5th International Congress on Fundamental and Applied Sciences 2018 (ICFAS2018), ÜSKÜP, Makedonya, 18 - 22 Haziran 2018, ss.1-5

FÜZYON REAKTÖRLERİ

XI. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Aydın, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2016, ss.125

UV VIS INVESTIGATION OF METHANOL SOLVATION BEHAVIOR OF SOME PYRIMIDINES CONTAINING KETO AND THIOKETO GROUPS

28th National Chemistry Congress, Mersin, Türkiye, 15 - 21 Ağustos 2016, cilt.43, ss.361

DETERMINATION OF HYDRATION CONSTANTS ON SOME PYRIMIDINES CONTAINING KETO AND THIOKETO GROUPS

ICENS International Conference on Engineering and Natural Sciences, Saraybosna, Bosna-Hersek, 24 - 28 Mayıs 2016, ss.262

DETERMINATION OF HYDRATION KINETICS ON SOME PYRIMIDINES CONTAINING KETO AND THIOKETO GROUPS

ICENS, INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, Saraybosna, Bosna-Hersek, 24 - 28 Mayıs 2016, ss.263

Reaction Kinetics of metal Deposition Via SLRR of UPD ML Studied By Surface Reflectivity Measurements

228th The Electrochemical Society Meeting, Houston, Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 11 - 15 Ekim 2015

SLRR of UPD Monolayers Fundamental Aspects and Interplay of UPD Reaction Kinetics and Nucleation

66th International Society of Electrochemistry Annual Meeting, Taipei, Taiwan, Amerika Birleşik Devletleri, 4 - 09 Ekim 2015

Voltametrik Yöntem İle Kumaşlarda Eser Miktarda Kalay Tayini

5. Fiziksel Kimya Kongresi, Konya, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015, ss.129

Investigation of Thermodynamic Parameters for the Complexation of Some Coumarin Derivatives with Fe II Ni II and Cu II Metal Ions

The Seventh International Conference on Chemical Physics, Isparta, Türkiye, 19 - 20 Mayıs 2006, ss.48

Oxidation of L Ascorbic Acid in Copper II Ion Catalyzed Polyvinylpyrrollidone Solutions

9th Eurasia Conference on Chemical Sciences, Antalya, Türkiye, 09 Eylül 2007 - 13 Eylül 2006, ss.123

Study of Ascorbic Acid Oxidation Using a Transition Metal Catalyzed Aspartame System

The Seventh International Conference on Chemical Physics, Isparta, Türkiye, 19 - 20 Mayıs 2007, ss.67

A Study of Copper II Catalyzed Oxidation Kinetics of L Ascorbic Acid in the Presence of Polyvinylpyrrolidone by Direct UV Spectrophotometry

Proceedings. 4th Aegean Analytical Chemistry Days, Aydın, Türkiye, 29 Eylül - 03 Ekim 2004, ss.599-601

Determination of Acidity Constants of Some Pyrimidine Compounds

The Fifth International Conference on Chemical Physics, İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 01 Kasım 2002

Bazı Primidin Bileşiklerinin Elektrokimyasal İndirgenmelerinin incelenmesi

12.Ulusal Kimya Kongresi, Edirne, Türkiye, 7 - 11 Eylül 1998, ss.277

Kitap & Kitap Bölümleri

21. yy.' da Nanoteknoloji Uygulamalarında Fizikokimya'nın Yeri

Yeni TürkiyeBilim ve Teknoloji Özel Sayısı IISayı 89, Kemal Çiçek, Bilgehan Atsız Gökdağ (Koordinatör), Şükrü Haluk Akalın, ...., Editör, Semih Ofset, Doğan Dağıtım-DPP A.Ş., Ankara, ss.546-564, 2016

21 YY.'da Radyoaktivite ve Nükleer Enerjinin Nanoteknoloji Uygulamalarındaki Yeri

Yeni TürkiyeBilim ve Teknoloji Özel Sayısı IISayı No 89, Kemal Çiçek, Bilgehan Atsız Gökdağ, Şükrü Haluk Akalın, Şakir Akça, Editör, Semih Ofset, Doğan dağıtım-DPP A.Ş., Ankara, ss.535-545, 2016