Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mental İyi Oluşun COVID-19 ile İlgili Kaygılar Üzerindeki Etkisi

Journal of Current Researches on Business and Economics, cilt.10, sa.2, ss.173-186, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Effect of Religiosity on Organizational Commitment through Work Values

Alphanumeric Journal, cilt.8, sa.2, ss.181-200, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Effects of Dark Triad on Transformational, Transactional and Laissez-Faire Leadership Styles

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.16, sa.32, ss.4621-4648, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Superior Role of Human Resource Development Climate and Its Impact on Job Attitudes

Journal of Economics, Management and Trade, cilt.26, sa.8, ss.36-60, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Effects of Dark Triad (Machiavellianism, Narcissism, Psychopathy) on the Use of Power Sources

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.19, sa.37, ss.27-44, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Sanayi Sektörü’ndeki İşletmelerin Performanslarının Değerlendirilmesi: VIKOR ve TOPSIS Yöntemleri

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.13, sa.1, ss.24-39, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

How to Satisfy Mobile Application Users and Increase Their Brand Equity Perception?

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.41, sa.1, ss.126-144, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hemodiyaliz Hastalarının Yaşam Kalitesinin Uluslararası Mukayeseli Analizi

İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.38, sa.1, ss.249-259, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mental İyi Oluşun COVID-19 ile ilgili Kaygılar Üzerindeki Etkisi

12th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, İstanbul, Türkiye, 10 - 13 Aralık 2020, ss.433-444 Creative Commons License

The Role of Perceived Risk and Service Quality on Purchase Intention through Consumer Trust in E-Commerce

International Congress of Management, Economy and Policy, 5 - 06 Aralık 2020, ss.352-362 Creative Commons License

Investigating Performance of Manufacturing Industry Firms Traded in BİST

Istanbul Finance Congress (IFC - 2017), İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2017

Türk Denizcilik Sektöründe Deniz Bulut Sistemine Geçiş Sürecinin Değerlendirilmesi: GZFT Analizi

37. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Temmuz 2017

Multi Criteria Decision Analysis of the Impact of Financial Crisis on Economic Performances of EU Countries

23rd International Conferenceon Multiple Criteria Decision Making, Hamburg, Almanya, 2 - 07 Ağustos 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

OECD Avrupa Ülkelerinde İyi Oluşun Cinsiyet Farklılıkları Bağlamında Entropi ve MAUT Yöntemleriyle İncelenmesi

İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler/2, Selim Demez, Editör, IVPE, Cetinje, ss.349-365, 2020 Creative Commons License

Karanlık Üçlünün Tükenmişlik Üzerindeki Etkisinde Öz Denetimin Düzenleyici Rolü

İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar Cilt 2, Mustafa Mete, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.55-82, 2020 Creative Commons License

Dijital Çağın Anahtarı: Büyük Veri

Dijital Dönüşüm Ekseninde İşletme Uygulamaları, Muazzez Babacan, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.79-95, 2019 Creative Commons License