Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Development and Assessment of a Coping Scale for Infertile Women in Turkey

AFRICAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH, cilt.22, sa.3, ss.13-23, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Psychosocial Problems and Coping Strategies among Turkish Women with Infertility

ASIAN NURSING RESEARCH, cilt.9, sa.3, ss.243-250, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Study of validity, reliability in accordance with Turkey conditions in ego functions assessment scalea

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, cilt.4, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The attitudes of psychiatric nurses towads the distance education

MÜSBED, cilt.4, ss.1-4, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The Psychsocial Status Of Liver Transplant Patient And Their Relatives On The Effect Of Quality Of Life

Journal of Psychiatric Nursing, cilt.5, ss.1-8, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Evaluation of depressioan problem solving education

Healthmed, cilt.7, ss.1606-1610, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of a new coping intervation on stress and burnout in Turkish oncology nurses

Healthmed, cilt.3, ss.121-130, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Stressors and coping strategies in hemodialysis patients

AlparPak J Med Sci, cilt.25, ss.447-452, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hemşire öğrencilerin uygulamalarındaki yoğun üzüntüleri

NÖROPSİKİYATRİ ARŞİVİ, cilt.33, ss.97-101, 1997 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluatıon Of Sexualıty In Healthcare Professionals

Journal of Academic Research In Nursing, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

THE SEXUAL MYTHS IN HEALTHCARE PROFESSIONALS

International Journal Of Psychiatry and psychological Researches, cilt.3, ss.87-100, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Intimate Relationships and Abuse in University

Journal of Academic Research in Nursing, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gazetelerde Bulunan Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin İncelenmesi

Journal of Academic Research in Nursing, cilt.3, ss.137-144, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şizofreni Hastalığı Olan Bireylerin İşe Yerleştirme İle İlgili Görüşleri Ve Beklentileri: Niteliksel Bir Çalışma

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.28-32, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Women’xxs Psychosocıal Workıng Brothel Prostıtutıon Industry Cases To Determıne

Journal of Academic Research in Nursing, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Burden of care in family caregivers of patients with obsessive compulsive disorder and psychoeducation

Journal of Academic Research in Nursing, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Attachment Styles and Impacts of Internet Addiction to the Marital Adjustment

Journal of Academic Research in Nursing, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Şizofrenili Bireylerde İstihdamın Önemi

Journal of Academic Research in Nursing, cilt.3, ss.46-50, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of The Effectiveness of Assertiveness Training for Physically Handicapped Adults on Body Image

Clinical and Experimental Health Science, cilt.4, ss.19, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

A Field For Psychiatric Nurses: Emotion Recognition and Social Functioning in Schizophrenia

Journal of Academic Research in Nursing, cilt.2, ss.92-96, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul öğrencilerinde bilgisayar oyun bağımlılığı ve sosyal anksiyetenin incelenmesi

 Clin Exp Health Sci, cilt.6, ss.14-19, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Analysis of Assertiveness Training s Effect on Disabled Adolescents Self Esteem and Assertiveness Skills

Journal of Nursing Science, cilt.2, ss.33-38, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effectiveness of psychoeducation intervention on subjective well being and self compassion of individuals with mental disabilities

İnternational Journal of Research in medical sciences-İnt J Res Med Sci, cilt.4, ss.181-188, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite öğrencilerinin madde kullanma durumları ile kişilik özelliklerinin incelenmesi

Bağımlılık Dergisi, cilt.17, ss.25-32, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Assesment of source of stress for factory employess and their manners to cope with stress

Journal of Academic Research in Nursing, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şizofreni Hastalarında Psikososyal Beceri Eğitimi

Türkiye Klinikleri, cilt.2, ss.107-112, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Factors Affecting Critical Thinking and Empathic Disposition of Nursing Students

Middle Black Sea Journal of Health Science, cilt.1, ss.1-8, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnfertil Kadınların İnfertiliye Bağlı Yaşadıkları Stres Düzeyi ve Etkileyen Faktörler

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, ss.2-6, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psikozlarda Ve Şizofrenide Bakım Sanatı

Türkiye Klinikleri, ss.67-72, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of Factors Having Effect on Stress of Infertile Women due to Infertility

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Somatic Symptoms in Secondary School Students and Parental Attitudes

Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - Journal of Psychiatric Nursing, cilt.6, ss.114-119, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Atttitude scale towards disatance nursing education

Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, cilt.1, ss.52-61, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Health Worker and Homophobia

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrencilerin Aile İçi Şiddete Maruz Kalma Oranı ile Başkalarına Karşı Şiddet Kullanımı ve Saldırganlık Eğilimleri Arasındaki İlişki

New/Yeni Symposium : Psikiyatri, Nöroloji ve Davranış Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.1-12, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çankırı İlindeki Şehit Aileleri ve Malul GazilerinPsikolojik Dayanıklılık ve Depresif DurumlarınınBelirlenmesi

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.5, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Estetik cerrahi hastalarında beden imajı, işlevsel olmayan tutumlar ve depresyon

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi , cilt.22, ss.108-113, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

The effects of infertility on women s mental health and role of psychiatric nursing

Journal of Psychiatric Nursing, cilt.3, ss.80-86, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kronik Şizofren Hastalarda Psikososyal Beceri EğitimininEtkinliğinin Değerlendirilmesi

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ALZHEİMER HASTASI VE AİLELERİ İLE İLETİŞİM

ANADOLU HEMŞİRELİK VE SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.4, ss.1-7, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrencilerin empati becerilerine psikiyatri hemşireliği dersi uygulamasının etkisi

3P Dergisi., cilt.13, sa.2, ss.103-105, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşirelerin gereksinimleri

Hemşirelik Forumu., cilt.1, sa.5, ss.1-5, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The psychosocial skill education in schizophrenia

The IFSSH World Congress “Health Challanges of The Third Millenium”, 21 - 26 Ağustos 2019, ss.442-443

MARUZ KALMA VE MECBURİYET SONUCU KAYBEDİLMİŞHAYATLAR

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20 - 23 Kasım 2018

Hastaların Perspektifinden: Kronik Şizofrenide İyileşme

5. Uluslararası ıx. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Kasım 2018

Gazetelerde bulunan kadına yönelik şiddet haberlerinin incelenmesi

2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 5 - 06 Ekim 2017

Diyabetli Çocuk ve Ailesine Yönelik İletişim Teknikleri

XXI. ULUSAL PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ VE DİYABET KONGRESİ, Türkiye, 26 - 30 Nisan 2017

The Effects of Personality Traits of University Students in Their Romantic Relationships

25th European Congress of Psychiatry, Florence, İtalya, 1 - 04 Nisan 2017

Alkol ve madde bağımlılarında içselleştirilmiş damgalanmave tedavi motivasyon ilişkisinin incelenmesi

10. Ulusal Alkol ve Madde BağımlılığıKongresi Bağımlılık Sarmalı, Türkiye, 10 - 14 Aralık 2016

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE AİLE SORUNLARININ İNCELENMESİ

). IV. Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongres, 6 - 09 Kasım 2016

Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı ve aile sorunlarının incelenmesi

IV. UluslararasI VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 Kasım 2016

üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı ve aile sorunlarının incelenmesi

IV. ULUSLARARASI VIII. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Manisa, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2016

THE EVALUATION OF THE RESİLİENCE BEHAVİORS OF THE ADOLESCENTS IN THE ORPHANAGES

X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 19 - 22 Mayıs 2016

Mınıng and mental health from the depths of earth to the depths of soul

X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 19 - 22 Mayıs 2016

The evaluation of the resilience behaviors of the adolescents in the orphanages

X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 19 - 22 Mayıs 2016

Madenciler Anlatıyor Madende Çalışmak

51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Türkiye, 25 - 29 Kasım 2015

Yakın İlişkilerde İstismar

I. Ulusal Şiddeti Anlamak Kongresi, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2015

Yakın İlişkilerde İstismar

1. Ulusal Şiddeti Anlamak Kongresi, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2015

Beden Dili

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Haftası Etkinlikleri, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2015 identifier

Bir Grup Üniversite Öğrencisinde Stresle Başetme Dersinin Değerlendirilmesi

12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Türkiye, 26 - 28 Mart 2015

Akademisyenlerin temel psikolojik ihtiyaçlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

III. Uluslararası VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 1 - 03 Eylül 2014

hemodiyaliz hastalarında anksiyete ve depresyon: sistematik inceleme

III.uluslararası VII. ulusal Psikiyatri hemşireliği Kongresi, 1 - 04 Eylül 2014

Validation and sensitivity pictorial pediatric symptom checklist.

25.Internationel nursing research congress, 24 - 28 Temmuz 2014

Systematic analysis of researches about suicide in children and adolescents inTurkey

HORATIO: European Psychiatric Nursing Congress, 31 Ekim - 02 Kasım 2013

Hemşirelerin duygusal zeka düzeyi ile stresle başaçıkma arasındaki ilişki.

II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 4 - 07 Ekim 2012

Aile danışmanlığında hemşire

II.Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 4 - 07 Ekim 2012

Hemşirelik öğrencilerinin empatik eğilimi ile yardımyönelimi arasındaki ilişki.

II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 4 - 07 Ekim 2012

Hemşirelik öğrencilerinin eleştirel düşünme ve empatikeğilimlerinin belirlenmesi.

II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 4 - 07 Ekim 2012

Hemşirelik öğrencilerinin sosyotropi-otonomidurumlarının belirlenmesi.

II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 4 - 07 Ekim 2014

Hemşirelik öğrencilerinin iletişim becerisi ile yardımyönelimi arasındaki ilişki

II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 4 - 07 Ekim 2012

Stres antagonisti: sorun çözme

II. Uluslararası VI. UlusalPsikiyatri Hemşireliği Kongresi, 4 - 07 Ekim 2012

İlişkilerde Kıskançlık

I.Ulusal İletişim Sempozyum, Türkiye, 25 Kasım 2011

Boşanmadan geriye kalanlar.

I.Ulusal İletişimSempozyum, Türkiye, 25 Kasım 2011

Bir hastanede çalışan sağlık personelinin kişiliközelliklerinin somatizasyon üzerine etkisi.

I.Uluslararası V.Ulusal PsikiyatriHemşireliği Kongresi, 22 - 24 Eylül 2011

Psikiyatri Kliniğinde Çalışan Hekimlerin Psikiyatri Hemşiresinin Rol ve Sorumluluklarına İlişkin Görüşler

I.Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2011

İlle de bir şeye mi ait olacaksın?

XVII. Ulusal SosyalPsikiyatri Kongresi, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2010

Üniversite öğrencilerindeyabancılaşma.

XVII. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2010

Bir grup üniversite öğrencisinde kişiliközellikleri ile kendilik algısı arasındaki ilişki.

Kognitif ve Davranış Terapileri DerneğiII. Ulusal Kongresi, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2009

tressors and coping strategies inhemodialysis patients.

8th Congress of the European Federation of İnternalMedicine, 27 - 30 Mayıs 2009

Alzheimer’li hasta ve ailesi ile iletişim

III. Ulusal/ Uluslararası Katılımlı TSK Hemşirelik Kongresi, Türkiye, 8 - 12 Mayıs 2007

Applications from Turkey on the psychosocial treatmentof schizophrenia.

World Congress Health Challanges of The Third millenium, 21 Ağustos - 26 Mayıs 2005

Bir pilot çalışma: kronik şizofren hastalarda ilaç yanetkileri ve cinsel sorunlar

Cinsellik ve Cinsel Tedaviler V. Ulusal Kongresi, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2004

Hemşire öğrencilerin psikiyatri hastalarına ilişkin duygu vedüşüncelerine yönelik kalitatif bir çalışma

35. Ulusal Psikiyatri Kongresi veUluslararası Kros-Kültürel Uydu Sempozyumu, Türkiye, 6 - 12 Eylül 1999

Kitap & Kitap Bölümleri

EGO FONKSİYONLARI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ

HEMŞİRELİKTE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, DR. ÖĞR. ÜYE. GÜL ERGÜN, Editör, GECE AKADEMİ, İstanbul, ss.5-16, 2019

Kadın Ruh Sağlığına Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği Yaklaşımı

Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği, Gül Ünsal Barlas, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, ss.50-54, 2018