Hemşirelik öğrencilerinin düşünme stilleri ile kişilerarasıtepki verme tarzı arasındaki ilişki.


GÜNAYDIN N., ÜNSAL G.

I. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri HemşireliğiKongresi, 4 - 07 Ekim 2012

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri