Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerininaile içi şiddete maruz kalma oranı ile kişinin başkalarına karşı şiddet kullanımı vesaldırganlık eğilimi arasındaki ilişkinin incelenmesi


DURAN S., ÜNSAL G.

II. Uluslararası VI. UlusalPsikiyatri Hemşireliği Kongresi, 4 - 07 Ekim 2012