Hemşirelik öğrencilerinin iletişim becerisi ile yardımyönelimi arasındaki ilişki


GÜNAYDIN N., ÜNSAL G.

II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 4 - 07 Ekim 2012

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri