Hemşirelerin duygusal zeka düzeyi ile stresle başaçıkma arasındaki ilişki.


GÜNAYDIN N., ÜNSAL G.

II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 4 - 07 Ekim 2012

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri