Women’xxs Psychosocıal Workıng Brothel Prostıtutıon Industry Cases To Determıne


Çetinkaya Türk D., ÜNSAL G.

Journal of Academic Research in Nursing, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2017
  • Doi Numarası: 10.5222/jaren.2017.022
  • Dergi Adı: Journal of Academic Research in Nursing