İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinde ana-baba tutumları ve somatik belirtilerin incelenmesi.


KARACA S. , ÇELEBİ G., BİLEN Z., ÖZVATAN M., TİMUR İ., ÜNSAL G. , ...Daha Fazla

III. Uluslararası VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 1 - 03 Eylül 2014