Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Evaluation of phenotypic tests for detection of carbapenemases: New modifications with new interpretation.

Journal of infection and chemotherapy : official journal of the Japan Society of Chemotherapy, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

An alternative for urine cultures: Direct identification of uropathogens from urine by MALDI-TOF MS

ACTA MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA HUNGARICA, vol.67, no.3, pp.193-197, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Results from the Survey of Antibiotic Resistance (SOAR) 2011-13 in Turkey

JOURNAL OF ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY, vol.71, pp.71-83, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Three-year study of health care-associated infections in a Turkish pediatric ward

JOURNAL OF INFECTION IN DEVELOPING COUNTRIES, vol.8, no.11, pp.1415-1420, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

PCR-BASED NATIONAL BACTERIAL MENINGITIS SURVEILLANCE IN TURKEY YEARS 2006 TO 2009

PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL, vol.33, no.10, pp.1087-1089, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Recurrent bacterial meningitis in a child with mondini dysplasia.

Case reports in pediatrics, vol.2014, pp.364657, 2014 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Articles Published in Other Journals

Rapid Detection of Carbapenemase Detection by VITEK-MS

ANKEM DERGİSİ, vol.33, no.1, pp.24-30, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Evaluation of phenoytpic tests for detection of carbapenemases: new modifications with new interpretation

28th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Madrid, Spain, 21 - 24 April 2018

Rapid detection of carbapenemase production by VITEK-MS

28th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Madrid, Spain, 21 - 24 April 2018 identifier identifier identifier

Karbapenemazların Saptanmasında Fenotipik Testler

13. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, İstanbul, Turkey, 6 - 08 April 2018

Antibiyotik Duyarlılık Testleri: Olgularla Tartışalım

13. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, İstanbul, Turkey, 6 - 08 April 2018

VITEK-MS ile karbapenemaz üretiminin hızlı tespiti

4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017

Antimikrobiyal Yönetimde Klinik Mikrobiyolog Siz Olsaydınız Neyi, Nasıl, Neden Yapardınız: Olgularla Tartışalım

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, Uzmanıyla Tartışalım, İstanbul Bölge Toplantısı, Turkey, 18 February 2017

THE NASOPHARYNGEAL CARRIAGE RATE AND SEROTYPE DISTRIBUTION OF STREPTOCOCCUS PNEUMONIA IN CHILDREN WITH CHRONIC DISEASES

34th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, Brighton, United Kingdom, 10 May 2016 - 14 May 2106

Acil yoğun bakım ünitelerinde kullanılan laringoskop bladelerindeki mikroorganizma kolonizasyon durumu

9. Uluslararası Katılımlı Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 December 2015

Clostridium difficile infection in pediatric wards a retrospective case control study

9th World Congress on Pediatric Infectious Diseases, Rio-De-Janeiro, Brazil, 18 - 21 November 2015 identifier

Neisseria meningitidis pnömonisi İki olgu sunumu

3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 November 2015

Klinik örneklerden izole edilen anaerop bakteriler

3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 November 2015

CLOSTRIDIUM DIFFICILE INFECTION IN PEDIATRIC WARDS A RETROSPECTIVE CASE CONTROL STUDY

9th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases Rio de Janeiro, Brazil, 18 - 21 November 2015

Serotypes of fatal Streptococcus pneumoniae infections in children post mortem diagnosis

33st European Society for Paediatric Infectious Diseases, Leipzig, Germany, 12 - 16 May 2015

Screening of rectal swabs for carbapenem resistant Bacteroides fragilis group bacteria

European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Copenhagen-DENMARK, 25 - 28 April 2015

Screening of rectal swabs for carbapenem resistant Bacteroides fragilis group bacteria

25th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Copenhagen, Denmark, 25 - 28 April 2015

Antimicrobial susceptibility in group A and B streptococci: results of a 10-year surveillance study

23rd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Berlin, Germany, 27 - 30 April 2013

Serratia marcescens te OXA 48 karbapenemaz üretimine bağlı karbapenem direnci

XVI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 March 2013

Hastane enfeksiyon oranları 2008 2010

7. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 27 April - 01 May 2011

In vitro activity of ertapenem in comparison with imipenem against Enterobacteriaceae in Turkey

19th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Helsinki, Finland, 16 - 19 May 2009, vol.15

Books & Book Chapters

Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu (Real-Time PCR)

in: Güncel Laboratuvar Tıbbı, Dal Tuba, Yanılmaz Özgür, Cevahir Nural, Batırel Saime, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.157-160, 2021

Antimikrobiyal İlaçlar: Etki Mekanizmaları

in: Tıbbi Mikrobiyoloji ve İmmunoloji, Şener Burçin, Esen Berrin, Editor, Güneş Tıp Kitapevi, pp.69-86, 2017