ÇOCUKLARDA SIRS SEPSİS VE FEBRİL NÖTROPENİDE SERUM UROKİNAZPLAZMİNOJEN AKTİVATÖR RESEPTÖR SUPAR PROKALSİTONİN PCT VE CREAKTİFPROTEİNİN CRP DİAGNOSTİK VE PROGNOSTİK DEĞERİNİN ARAŞTIRILMASI


ŞİRİNOĞLU M., SOYSAL A., CİNEL İ. H. , KEPENEKLİ KADAYİFCİ E. , KARAASLAN A., ÖZTÜRK M. N. , ...Daha Fazla

9. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 5 - 08 Nisan 2015

  • Basıldığı Ülke: Türkiye